Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργαστηριακού έργου

Νέα και Ανακοινώσεις

< Διεθνείς Διακρίσεις για το Εργαστήριο Δυναμικών Συστημάτων και Προσομοίωσης
25-01-2017 10:13 Παλαιότητα 93 days
Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργαστηριακού έργου


Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να αναθέσει εργαστηριακό έργο, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εργαστηριακή άσκηση φοιτητών για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων:

  • Κατασκευαστικές Τεχνολογίες σε Μικροκλίμακα
  • Αριθμητική Ανάλυση
  • Δίκτυα Παραγωγή

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να αποστείλουν, έως και την 01/02/2017,
βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση dfragomichelakiisc.tuc.gr.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η σχετική αίτηση περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.


© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--