Προθεσμία αιτήσεων για τις υποτροφίες "Παπαδόπετρου"

Νέα και Ανακοινώσεις

< Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων
30-11-2016 17:37 Παλαιότητα 148 days
Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακά, Προπτυχιακά

Προθεσμία αιτήσεων για τις υποτροφίες "Παπαδόπετρου"


Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές-τριες του Πολυτεχνείου Κρήτης Σφακιανής καταγωγής ότι, μετά την τελευταία δημοσίευση στον τύπο στις 30/11/2016 της συνημμένης Προκήρυξης για την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρoυ», μπορούν να καταθέσουν την σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και τις 14/01/2017. Η αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.


© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--