Νέο Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πολυτεχνείου Κρήτης - Master of Science in Technology and Innovation Management

Νέα και Ανακοινώσεις

< Παράταση διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων
29-12-2016 13:36 Παλαιότητα 119 days
Κατηγορία: Νέα, Δημοσιότητα, Μεταπτυχιακά

Νέο Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πολυτεχνείου Κρήτης - Master of Science in Technology and Innovation Management


Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης συνδιοργανώνουν ένα διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας, το οποίο οδηγεί στην απονομή ενός Master of Science (MSc) στην Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας (Master of Science in Technology and Innovation Management).

Το πρόγραμμα θα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα και σε αυτό θα διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Στους φοιτητές θα δίδεται, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ιδρύματα στο Ισραήλ, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στη δημιουργία startup επιχειρήσεων ενώ η επιτυχής ολοκλήρωσή του θα αντιστοιχεί σε 75 ECTS.

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή: 15 Μαρτίου 2017
  • Ιστοσελίδα του προγράμματος: www.mtim.tuc.gr

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--