Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στο διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας (ΜΤΙΜ)

Νέα και Ανακοινώσεις

< Νέα ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Διιδρυματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΜΠΔ και ΣΣΕ
04-08-2017 12:52 Παλαιότητα 168 days
Κατηγορία: Μεταπτυχιακά, Ανακοινώσεις

Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στο διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας (ΜΤΙΜ)


Η νέα ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας (ΜΤΙΜ) είναι η 31/08/2017. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος, www.mtim.tuc.gr.


© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--