Προγράμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2018

Νέα και Ανακοινώσεις

< Δρόμος του Μεταξιού
14-12-2017 10:35 Παλαιότητα 36 days
Κατηγορία: Προπτυχιακά, Ανακοινώσεις

Προγράμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2018


Το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιανουαρίου 2018 είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ιστοσελίδα:


© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--