Απονομή βραβείων στον καθηγητή Β. Κουικόγλου και στην Ε. Κρασαδάκη

Νέα και Ανακοινώσεις

< Τελετή απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Mεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
18-12-2017 11:44 Παλαιότητα 32 days
Κατηγορία: Νέα, Διακρίσεις

Απονομή βραβείων στον καθηγητή Β. Κουικόγλου και στην Ε. Κρασαδάκη


Το Πολυτεχνείο Κρήτης απένημε βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας στον καθηγητή Βασίλειο Κουϊκόγλου και διδακτικού/εργαστηριακού εργου μέλους Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. στην Ευαγγελία Κρασαδάκη. Τα βραβεία απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης 2017.


© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--