Ανακήρυξη υποψηφίων για την Κοσμητεία της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Νέα και Ανακοινώσεις

< Παράταση για τη δήλωση και τη διανομή συγγραμάτων
11-01-2018 10:45 Παλαιότητα 8 days
Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ανακήρυξη υποψηφίων για την Κοσμητεία της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης


Ο Κοσμήτορας της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Καθηγητής Ν. Τσουρβελούδης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανακηρύσσει τους υποψήφιους καθηγητές για τη Κοσμητεία της σχολής. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Αρχεία:
2018_01_kosmiteia.pdf192 Ki
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--