Ειδικότητα: Πληροφοριακά Συστήματα.

Σύντομο Βιογραφικό:  Ο Νικόλαος Ματσατσίνης γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1954, ενώ η καταγωγή του είναι από το Τρίκερι του Πηλίου. Δημοτικό παρακολούθησε στο Ασμήνιο Ευβοίας ενώ αποφοίτησε από το Η' Γυμνάσιο Αρένων Θεσσαλονίκης και πήρε το πτυχίο του Φυσικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το διδακτορικό του, στα 'Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων', το ολοκλήρωσε στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Σήμερα είναι Καθηγητής, στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων και Πρόεδρος του Τμήματος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, την Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, την Υποστήριξη Ομαδικών Αποφάσεων, τα Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, τις Εικονικές Επιχειρήσεις, την Επιχειρησιακή Έρευνα, τις Τεχνικές Προσωποποίησης, τα Συστήματα Συστάσεων, τα Συστήματα Επιχειρησιακών Διαδικασιών, την Ανάλυση και Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Καταναλωτή, κα. Διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Αποφάσεων (μεταπτυχιακό) και Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων (μεταπτυχιακό).

Έχει είκοσι οκτώ έτη εμπειρίας στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων με εφαρμογή σε διάφορα πεδία ενώ έχει εκπονήσει σειρά τεχνικών μελετών. Συμμετείχε σε τριάντα εννέα διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος του advisory board σε τρία επιστημονικά περιοδικά. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας δεκατεσσάρων (14) βιβλίων, εκ των οποίων τα πέντε στα αγγλικά, 64 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία με σύστημα κριτών. Έχει πάνω από 120 παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Ο κ. Ματσατσίνης είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ) και μέλος των Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), American Association for Artificial Intelligence (AAAI), IFIP, CEPIS, International Consortium for Electronic Business; INFORMS, EURO, Euro Working Group on Multicriteria Decision Aid; Euro Working Group on Decision Support Systems; European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment – EFITA.

Εκπαίδευση: Πτυχίο Φυσικού, Φυσικομαθηματική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1980), Διδακτορικό Δίπλωμα στα Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης (1995).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων, Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ανάλυση Συμπεριφοράς- Μοντελοποίηση Χρήστη- Συστήματα Προσωποποίηση, Συστήματα Συστάσεων.

Τομέας: Οργάνωσης & Διοίκησης.

Εργαστήριο: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων.

Διδασκαλία: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Αποφάσεων, Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων.

Προσωπική Ιστοσελίδα

Επικοινωνία

  • τηλέφωνο: 2821037348
  • αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 2821037553
  • ηλεκτρονική διεύθυνσηnikosergasya.tuc.gr
  • ταχυδρομική διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά
  • γραφείο: Δ5.004
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--