Κατάλογος Εκδηλώσεων

03
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Κλαούντια Κραβιέτς, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα03/03/2023 12:15 - 13:15

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΚΡΑΒΙΕΤΣ

Αριθμός Μητρώου: 2015010068

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πρώτο Μέλος: ΔΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Δεύτερο Μέλος: ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η Λειτουργική Ανάπτυξη Ποιότητας (Quality Function Deployment, QFD) είναι μια μέθοδος για την ακριβή αντιστοίχιση των αναγκών των πελατών με τα χαρακτηριστικά ενός υπό ανάπτυξη προϊόντος και με τις ικανότητες σχεδιασμού, παραγωγής και υποστήριξης που διαθέτει η επιχείρηση για το προϊόν. Στόχος της μεθόδου είναι η αναγνώριση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ιδιοτήτων του προϊόντος και των απαιτήσεων των πελατών. Μέσα από την αναγνώριση των αλληλεξαρτήσεων, η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του προϊόντος, ώστε οι ανάγκες του πελάτη να ενσωματώνονται επιτυχώς μέσα στο προϊόν. Η πτυχιακή αυτή εργασία στοχεύει, μέσω της εφαρμογής ενός πειραματικού λογισμικού, να εξοικειώσει τους αναγνώστες με τη χρήση της Λειτουργικής Ανάπτυξης Ποιότητας, να παρουσιάσει τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, καθώς και να αναδείξει τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου, παραθέτοντας πραγματικά επιχειρηματικά παραδείγματα. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: 03/03/2023 Ώρα: 12:15

 

Χώρος Εξέτασης Διαδικτυακά: https://tuc-gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence