Κατάλογος Εκδηλώσεων

27
Μαρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Σπυρίδων Σηφογιωργάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα27/03/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Σπυρίδων Σηφογιωργάκης

Αριθμός Μητρώου: 2021019037

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Χρηματοοικονομική ένταξη και η βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος των χωρών.

Τίτλος στα Αγγλικά: Financial inclusion and the financial soundness of countries.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μιχάλης Δούμπος

Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος: Χρυσοβαλάντης Γαγάνης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως είναι η κατοχή τραπεζικού λογαριασμού ή η πρόσβαση σε δανεισμό δεν είναι δεδομένες για όλες τις χώρες. Μέσα από τη χρηματοοικονομική ένταξη προκύπτουν οφέλη, τα οποία αφορούν την οικονομική ανάπτυξη των χωρών, τη μείωση της ανισότητας καθώς και τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας. Οι πολίτες μέσα από αυτές βελτιώνουν την καθημερινότητα τους και ελέγχουν καλύτερα τα οικονομικά τους. Αντιθέτως οι τράπεζες μέσω του δανεισμού, των αποταμιευτικών προγραμμάτων και άλλων νέων τεχνολογιών, αποκτούν νέους πελάτες. Αποτέλεσμα είναι τα τίθεται σε κίνδυνο τόσο η σταθερότητα τους, όσο και η ασφάλεια του τραπεζικού κλάδου των χωρών.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τους βασικότερους παράγοντες της χρηματοοικονομικής ένταξης, να τονίσει μέσω της βιβλιογραφίας την επίδραση της χρηματοοικονομικής ένταξης στην ανάπτυξη, την ανισότητα κ.ά. Τέλος θα παρουσιαστεί μια ανάλυση της σταθερότητας του τραπεζικού κλάδου των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, όπου προκύπτει ότι το αποτέλεσμα της επίδρασης δεν είναι σταθερό και εξαρτάται από το ποιες μεταβλητές σταθερότητας εξετάζονται.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 27/3/2023

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Εξ αποστάσεως zoom: https://tuc-gr.zoom.us/j/2962959517?pwd=OUZkb09RNlRlVXBxQWp3TDhPWUl1dz09

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence