Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

20
Δεκ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Καπιδάκη Σαράντου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα20/12/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Καπιδάκης Σαράντος

Αριθμός Μητρώου: 2017010056

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Επιφανειακή τροποποίηση υλικών μέσω αλληλεπίδρασης με λέιζερ

Τίτλος στα Αγγλικά: Laser surface modification of materials

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Κονσολάκης Μιχαήλ

Πρώτο Μέλος: Παπαευθυμίου Σπυρίδων

Δεύτερο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στις μέρες μας, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της επιστήμης, έντονο είναι το ενδιαφέρον στον τομέα της επιστήμης των υλικών, στον οποίο αναζητούνται συνεχώς νέες καινοτόμες μέθοδοι που δύνανται να βελτιώσουν τις επιφανειακές ιδιότητες των υλικών. Αδιαμφισβήτητα, η επίδραση του λέιζερ στις επιφάνειες των υλικών αποτελεί μία ιδιαιτέρως ελκυστική μέθοδος καθώς όπως θα αναλυθεί στη παρούσα διπλωματική εργασία, συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων επεξεργασίας με σημαντικά πλεονεκτήματα. Ειδικότερα, τα λέιζερ έχουν τη δυνατότητα να αποδίδουν με ακρίβεια μεγάλες ποσότητες ενέργειας σε καθορισμένες περιοχές ενός υλικού προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή απόκριση. Αυτή η ενέργεια απορροφάται κοντά στην επιφάνεια των υλικών, τροποποιώντας με αυτό τον τρόπο τη χημεία της επιφάνειας και τη τοπική μικροδομή. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αρχικά αναφορά στις βασικές αρχές της αλληλεπίδρασης λέιζερ με την ύλη καθώς και στα διαφορετικά είδη λέιζερ. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι μέθοδοι τροποποίησης της επιφάνειας κάποιων τύπων υλικών σε σχέση με την αλληλεπίδραση τους με λέιζερ, ενώ παρουσιάζονται δυνατές εφαρμογές. Τέλος, στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι εφαρμογές λέιζερ για την επεξεργασία της επιφάνειας μιας σειράς υλικών όπως ο χυτοσίδηρος, ο χάλυβας και το τιτάνιo καθώς και η περίπτωση χρήσης λέιζερ για την καταπολέμηση του φαινομένου της διάβρωσης από την σπηλαίωση.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: Nowadays, due to the rapid development of science, there is intense interest in the field of materials science, in which new innovative methods that can improve the surface properties of materials are constantly being sought. Undoubtedly, the effect of the laser on the surfaces of materials is a particularly attractive method since, as will be analyzed in this thesis, it includes a wide range of processing methods with significant advantages. In particular, lasers have the ability to precisely deliver large amounts of energy to specific areas of a material in order to achieve the desired response. This energy is absorbed near the surface of the materials, thereby modifying the surface chemistry and local microstructure. In this thesis, the basic principles of laser interaction with matter and the different types of lasers are initially mentioned. In the second part, the methods of modifying the surface of some types of materials are examined in relation to their interaction with lasers, while possible applications are presented. Finally, in the third part of the work, laser applications are presented for the treatment of the surface of a series of materials such as cast iron, steel and titanium, as well as the case of laser use to combat the phenomenon of corrosion from cavitation.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 20/12/2022

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/94149288942?pwd=L0YyNzFtdXNDNzJ2Tmp1aHJxQnZ0QT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence