Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

09
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Νικολάου Καλπύρη , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα09/09/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Καλπύρης 

Αριθμός Μητρώου: 2014010071 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Μελέτη και κατασκευή ψηφιακά καθοδηγούμενης φραίζας (CNC) . 

Τίτλος στα Αγγλικά:       Design and construction of a CNC milling machine . 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων:           Αριστομένης Αντωνιάδης, Καθηγητής 

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής 

Δεύτερο Μέλος: Παναγιώτης Αλευράς, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: 

Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη και κατασκευή μίας ψηφιακά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής (CNC) για φραιζάρισμα (milling/routing). Η κατασκευή θα συνοδεύεται και από αντίστοιχο control καθοδήγησης για τον προγραμματισμό των κινήσεων. 

Συγκεκριμένα: 

 Το πρώτο στάδιο της εργασίας θα αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή της εργαλειομηχανής, όπου θα παρουσιαστεί αναλυτικά το κάθε βήμα της κατασκευής. 

 Στο δεύτερο στάδιο της εργασίας θα υλοποιηθεί ο προγραμματισμός και η χρήση της εργαλειομηχανής, όπου θα εκπονηθεί και αντίστοιχος οδηγός χρήσης (manual) για τον χειρισμό της. 

 Τέλος, στο τρίτο στάδιο της εργασίας, θα διεξαχθούν πειράματα για να καθοριστούν οι κοπτικές ικανότητες της εργαλειομηχανής, σε σχέση με διαφορετικά κατεργαζόμενα υλικά. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 9/9/2022 

Ώρα: 11.00 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα: Ψηφιακή Αίθουσα  

https://tuc-gr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09 

Κτίριο: ………………………………………

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence