Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

14
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κουβέλη Ιωάννη, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/10/2022 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αριθμός Μητρώου: 2016010139

 

Τίτλος στα Ελληνικά: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΝΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΟΔΟΝΤΩΣΗ

Τίτλος στα Αγγλικά: DEVELOPMENT OF SPIRAL BEVEL GEAR

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Τσουρβελούδης Νικόλαος, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Σπανουδάκης Πολυχρόνης, μέλος ΕΔΙΠ

Δεύτερο Μέλος: Νικολός Ιωάννης, Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η διαδικασία ανάπτυξης ενός προϊόντος πολύπλοκης γεωμετρίας κάνοντας χρήση προγραμματιζόμενων εργαλειομηχανών (CNC). Συγκεκριμένα εξετάζεται η κατασκευή ενός κωνικού οδοντωτού τροχού με σπειροειδή οδόντωση για συστήματα κορώνα-πηνιόν, τα οποία απαιτούν σημαντικό χρόνο προγραμματισμού και κατεργασίας. Αρχικά, χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό τρισδιάστατης μοντελοποίησης (CAD) για τη σχεδίαση του προϊόντος και εν συνεχεία λογισμικό κατεργασίας (CAM) για τη δημιουργία/παραμετροποίηση των διαφορετικών κατεργασιών που απαιτούνται. Επιπλέον πραγματοποιείται μελέτη σχετικά με τη χρήση διαφορετικών κοπτικών εργαλείων ώστε να υπολογιστεί η καλύτερη δυνατή στρατηγική κατεργασίας, με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου. Κατασκευάζονται δύο δοκίμια από διαφορετικά υλικά και πραγματοποιούνται μετρήσεις διαστασιολόγησης για να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις ανάμεσα στα ψηφιακά μοντέλα και τα δοκίμια που κατασκευάστηκαν. Η κατασκευή υλοποιείται στο κέντρο κατεργασίας (CNC) του Διατμηματικού Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών. Εξετάζεται επίσης η δυνατότητα θερμικής επεξεργασίας (βαφή) των δοκιμίων καθώς και η δυνατότητα μέτρησης των παραμορφώσεων που έχουν υποστεί οι οδοντώσεις κατά τη θερμική επεξεργασία.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The main scope of this diploma thesis is the development of a complex geometrical product by using computer numerical control machine (CNC). Specifically the construction of spiral bevel gear for crown pinion systems is being studied, which require time consuming processes as computer programming and machining. Initially, a dedicated 3D modeling software is used to design the product and then a computer aided manufacturing (CAM) software is used in order to setup and simulate the different machining processes. Furthermore, the use of different cutting tools is explored, in order to select the optimal machining strategy targeting time reduction. Two helical bevel gear workpieces are developed from different materials and dimension measurements are executed to identify any differences between the digital models and the real parts. The construction of the

parts is carried out in the machining center (CNC) of the Machine Tools Laboratory. Finally, the possibility of heat treatment (quenching) on the workpieces is examined, as also the ability of measuring thermal deformations –as a change in dimensions- after this process.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/10/2022

Ώρα: 9:30

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Παρουσίαση μέσω του ΖΟΟΜ

Κτίριο: Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/5916495419?pwd=SE9NanFkcEJ2aURHSERMQUlrenJCZz09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence