Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

10
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Τσουρβάκα Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα10/02/2023 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Τσουρβάκας Νικόλαος

Αριθμός Μητρώου: 2015010156

 

 

Θέμα

Μέτρηση και ανάλυση καταναλωτικής ικανοποίησης από προϊόντα συσκευασμένου ψωμιού

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Στέλιος Τσαφαράκης

Πρώτο Μέλος: Ευαγγελία Κρασαδάκη

Δεύτερο Μέλος: Μιχαήλ Δούμπος

 

Περίληψη

Το ψωμί, αποτελούσε πάντα ένα από τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για τον άνθρωπο. Επειδή όμως ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές διατροφικές συνήθειες και ανάγκες, έχουν δημιουργηθεί ποικίλη είδη ψωμιού για να καλύπτουν την κάθε ανάγκη ξεχωριστά. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των προτιμήσεων των αγοραστών και η ικανοποίηση τους γύρω από το συσκευασμένο ψωμί Καραμολέγκος. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με διαμοιρασμό ερωτηματολογίων μέσω του διαδικτύου, από τα οποία αντλούνται δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων, οι προτιμήσεις τους και η ικανοποίηση τους γύρω από το συσκευασμένο ψωμί Καραμολέγκος. Η ποιοτική ανάλυση στα δεδομένα ικανοποίησης θα στηριχθεί στην μέθοδο Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων MUSA ( MUlticriteria Satisfaction Analysis), σύμφωνα με την οποία η ολική ικανοποίηση κάθε μεμονωμένου αγοραστή εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά του συσκευασμένου ψωμιού. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με ασαφή σύνολα fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA) με σκοπό τον εντοπισμό της σχέσης ανάμεσα σε εννιά διαστάσεις ικανοποίησης των αγοραστών και της ολικής ικανοποίησης.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 10/02/23

Ώρα: 11.00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence