Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών
Σεπτέμβριος 2023 - Εκδηλώσεις
Προηγούμενος μήνας | Επόμενος μήνας
01
Σεπ
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μούτσου Μαριάννας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/09/2023 10:00 - 11:00
01
Σεπ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Γεωργίου-Παναγιώτη Πολίτη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/09/2023 12:00 - 13:00
04
Σεπ
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Αγγελικής Μπουλούγαρη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα04/09/2023 10:00 - 11:00
07
Σεπ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Σηφάκη Μιχαήλ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα07/09/2023 11:00 - 12:00
12
Σεπ
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Νικολάου Ρογδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/09/2023 10:00 - 11:00
13
Σεπ
Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής κ. Θεμιστοκλή Σταμαδιάνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/09/2023 10:00 - 11:00
18
Σεπ
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Τσαγκαράκη Μαρίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα18/09/2023 09:30 - 10:30
19
Σεπ
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Γιανναδάκη Μάριου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα19/09/2023 09:30 - 10:30
22
Σεπ
Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής κ. Σοφίας Στέφα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα22/09/2023 11:00 - 13:00
25
Σεπ
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Τριπολιτσιώτη Κωνσταντίνου
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα25/09/2023 11:15 - 12:00
25
Σεπ
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μανουσογιωργάκη Ιωάννη
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα25/09/2023 12:00 - 13:00
26
Σεπ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Δούκα Χαράλαμπου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα26/09/2023 10:00 - 11:00
26
Σεπ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα26/09/2023 10:00 - 11:00
26
Σεπ
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Αθηνάς Τσαλαπίδου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα26/09/2023 11:00 - 12:00
26
Σεπ
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Παπαδογιάννη Δημοσθένη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα26/09/2023 12:00 - 13:00
27
Σεπ
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Λαδά Ευάγγελου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα27/09/2023 10:00 - 11:00
29
Σεπ
Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής κ. Μαρινάκη Άγγελου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα29/09/2023 12:00 - 14:00
Προηγούμενος μήνας | Επόμενος μήνας
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence