Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

30
Νοε

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Λελεντζή Ιωάννας Σοφίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα30/11/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Λελεντζή Ιωάννα Σοφία

Αριθμός Μητρώου: 2011010100

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Δημιουργία Εργαλείου για την Πρόσληψη Εργαζομένων με Υψηλή Εργασιακή Δέσμευση

Τίτλος στα Αγγλικά: Tool creation for hiring highly work engaged employees

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μουστάκης Βασίλειος

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης

Δεύτερο Μέλος: Μπακατσάκη Μαρία

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στόχος της παρούσας διπλωματικής ήταν η δημιουργία εργαλείου για άτομα που έχουν υψηλή εργασιακή δέσμευση. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη δημιουργία ερωτηματολογίου και το διαμοιρασμό μέσω ηλεκτρονικής μορφής σε εργαζόμενους διαφορετικών κλάδων. Βασικές μεταβλητές τις έρευνας αποτέλεσαν οι δυνάμεις του χαρακτήρα και η εργασιακή δέσμευση, οι οποίες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Με αρχική υπόθεση λοιπόν ότι οι δυνάμεις του χαρακτήρα όταν εφαρμόζονται στον εργασιακό χώρο ενισχύουν την εργασιακή δέσμευση έγινε επεξεργασία των δεδομένων για να αποδειχθεί ο παραπάνω ισχυρισμός. Παρά το γεγονός, ότι δεν ήταν εφικτό να καταλήξουμε στο παραπάνω συμπέρασμα, εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα όπως ότι η ηλικία και τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας είναι σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στις δυνάμεις και τη δέσμευση. Τέλος, αναγνωρίζοντας τις αστοχίες της παρούσας έρευνας έγιναν προτάσεις για μελλοντικές έρευνες με σκοπό να γίνει εφικτή η δημιουργία του εργαλείου πρόσληψης.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 30/11/2022

Ώρα: 10:00 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Παρουσίαση με τηλεδιάσκεψη https://tuc-gr.zoom.us/j/91223953684?pwd=QmprdytyQTFhV1pBRE95Mk1aVjBBUT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence