Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

29
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Δαφνή Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα29/03/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Δαφνής Νικόλαος

Αριθμός Μητρώου: 2015010029

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Το αντίκτυπο του Covid-19 στην ενεργειακή μετάβαση

Τίτλος στα Αγγλικά: The impact of Covid-19 on energy transition

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων

Πρώτο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος

Δεύτερο Μέλος: Κονσολάκης Μιχαήλ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η πανδημία του COVID-19 επηρέασε την παγκόσμια οικονομία συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα, προκαλώντας σημαντικές προκλήσεις για την πορεία της ενεργειακής μετάβασης. Ο κορονοϊός προκάλεσε δραστικές διακυμάνσεις στην ζήτηση ενέργειας, προκάλεσε διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και παρεμπόδισε τις ενεργειακές επενδύσεις αλλάζοντας το προσκήνιο σε πολλά επίπεδα. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών, στην ενεργειακή μετάβαση και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, εξακολουθούν να είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να κατατοπιστούν με σιγουριά, αλλά αναδύονται σιγά σιγά. Η συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία προσπαθεί να παρουσιάζει την σημαντικότητα της σχέσης μεταξύ της οικονομίας και της ενεργειακής κατανάλωσης και να αναλύσει την πορεία της ενεργειακή μετάβασης πριν και μετά την πανδημία του COVID-19, σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν παρθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, αναλύει τις επιπτώσεις σε όλο το ενεργειακό σύστημα, εμπεριεχομένου της ζήτησης και της προμήθειας καύσιμων, τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα και σε καθαρές βιώσιμες πηγές ενέργειες, αλλά και το γενικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ενώ γίνεται μνεία για την κατάσταση της Ελλάδας. Εξηγούνται οι λόγοι μείωσης της ενεργειακής ζήτησης κατά την διάρκεια έξαρσης του κορονοϊού, ενώ εντοπίσαμε τις προκλήσεις που προέκυψαν για την ενεργειακή μετάβαση απόρροια της πανδημίας. Ωστόσο, η πανδημία δημιούργησε ευκαιρίες για εκμετάλλευση με σκοπό την επίτευξη του απόλυτου στόχου της παγκόσμιας κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Ως εκ τούτου, ταυτοποιήσαμε εκ νέου τις πιθανές ευκαιρίες που προκλήθηκαν αυτήν την περίοδο, ενώ βάσει αυτών και των προκλήσεων που παρουσιάσαμε, προτείναμε πιθανές λύσεις και πολιτικές που πρέπει να κληθούν οι χώρες να ακολουθήσουν για τον επερχομό της ενεργειακής μετάβασης και της οικονομικής ανάκαμψης μέσω αυτής. Η εργασία ενθαρρύνει την μεταπήδηση από μία κοινωνία που βασίζεται σε παραδοσιακές πηγές ενέργειας σε μία καθαρή βιώσιμη που βασίζεται στις περιβαλλοντικές αρχές.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά : The COVID-19 pandemic has affected the global economy including the energy sector, causing significant challenges to the path of the energy transition. The coronavirus has provoked drastic fluctuations in energy demand, disrupted supply chains and hindered energy investment by changing the landscape on many levels. The long-term implications of these, on the energy transition and climate change mitigation, are still uncertain and cannot be ascertained with safety, but they are slowly emerging. This Diplomatic Thesis tries to present the importance of relationship between the economy and energy consumption and to analyze the course of the energy transition before and after the COVID-19 pandemic, according to the conditions that have been taken to deal with climate change. In addition, it analyzes the effects on the entire energy system, along with fuel demand and supply, investments in fossil fuels and clean sustainable energy sources, but also the general impact on the environment, while mentioning the situation in Greece. We explain the reasons for the decrease in energy demand during the outbreak of the coronavirus, while we identified the challenges that arose for the energy transition as result of the pandemic. However, the pandemic has created opportunities to exploit in order to achieve the ultimate goal of global climate neutrality by 2050. Therefore, we have re-identified the potential opportunities that have arisen during this period, and base on these and the challenge we have presented, we have proposed possible solutions and policies that countries should be asked to follow to bring about the energy transition and economic recovery through it. The Thesis encourages the transition from a society based on traditional energy sources to clean sustainable one based on environmental principles.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 29/3/2023

Ώρα: 13:00

 

Χώρος Εξέτασης

Μέσω Zoom

Zoom link: https://tuc-gr.zoom.us/j/96652097232?pwd=RFR5bTFlb2UramhYM2xUZGpabDVxUT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence