Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

03
Δεκ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Καπενή Βασιλείου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα03/12/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Καπενής Βασίλειος

Αριθμός Μητρώου: 2014010122

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Μελέτη της χρήσης και των επιπτώσεων των Τ.Π.Ε κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τίτλος στα Αγγλικά: Studying the use and impact of ICT in higher education during pandemic

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Νικόλαος Ματσατσίνης

Πρώτο Μέλος: Δρ. Ευαγγελία Κρασαδάκη

Δεύτερο Μέλος: Καθηγ. Ευάγγελος Γρηγορούδης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Με την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19 λήφθηκαν μέτρα τόσο για την προστασία των πολιτών όσο και για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, με αποτέλεσμα έτσι να θεσπιστούν νέοι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και η εξ αποστάσεως εργασία και εκπαίδευση να χρησιμοποιούνται σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Η εκπαίδευση είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει υποστεί τις συνέπειες της κρίσης, διότι ένα βασικό περιοριστικό μέτρο μη διασποράς του ιού, είναι η αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας των σχολείων και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα αυτής της αναστολής είναι η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική λειτουργία με πρωτοφανή χρήση των ΤΠΕ. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αποτυπωθεί ο αντίκτυπος της χρήσης των ΤΠΕ σε διάφορες διαστάσεις της εκπαιδευτικής λειτουργίας από την οπτική του εκπαιδευτικού προσωπικού. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί έρευνα μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου στο εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Η ανάλυση θα βασιστεί στην πολυκριτήρια μέθοδο MUSA και στο μοντέλο ποιότητας του KANO με στόχο αφενός την ανάδειξη των διαστάσεων που ικανοποιούν / δυσαρεστούν τους διδάσκοντες και αφετέρου την ταξινόμηση των διαστάσεων στα 3 επίπεδα ποιότητας του KANO (αναμενόμενης ποιότητας, επιθυμητής ποιότητας και ελκυστικής ποιότητας). Όπως είναι γνωστό εάν μία υπηρεσία ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι δημιουργεί ικανοποίηση. Η παρούσα εργασία θα εξετάσει την ικανοποίηση των διδασκόντων όσο αφορά την αντιληπτή ποιότητα. H προσέγγιση αυτή μπορεί να αναδείξει τις προτεραιότητες βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, καθώς και να υποδείξει τα βασικά, μονοδιάστατα και ελκυστικά χαρακτηριστικά ποιότητας της προσπάθειας που καταβάλλεται. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: 03/12/2021 Ώρα: 12:00 μ.μ

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/94889600166?pwd=bkFpZWVKdGlOZVBKY2NoL1hNNWh5QT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence