Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

24
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κατσιφαράκη Ευτύχιου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/02/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Αριθμός Μητρώου:              2015010059

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Τεχνική μελέτη υδραυλικού ανελκυστήρα κτηρίου

Τίτλος στα Αγγλικά   Technical report of hydraulic elevator system

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Αριστομένης Αντωνιάδης

Πρώτο Μέλος: Νικόλαος Μπιλάλης

Δεύτερο Μέλος:          Παύλος Κουλουριδάκης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην παρούσα εργασία προσδιορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας του μηχανικού και του υδραυλικού ανελκυστήρα, τα στοιχεία αυτών και πώς αυτά συνεργαζόμενα μεταξύ τους φέρουν εις πέρας την αποστολή του ανελκυστήρα: Την μεταφορά επιβατών ή/ και φορτίων. Γνώμονα για την εργασία αυτή  αποτέλεσαν οι αρμόδιες Ευρωπαϊκές οδηγίες & ΦΕΚ, τα οποία περιγράφουν αναλυτικά τις οδηγίες, δοκιμές και διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται στην κατασκευή οποιουδήποτε ανελκυστήρα, επιβατηγού ή/και φορτίων. Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο 1 πραγματοποιήθηκε μια σύντομη ιστορική αναδρομή από την κατασκευή των πρώτων διατάξεων που μετέφεραν επιβάτες έως και τη σημερινή περίοδο στην οποία ο ανελκυστήρας κατέχει μια εξέχουσα θέση στην καθημερινότητα όλου του κόσμου. Έπειτα έγινε διάκριση των τύπων των ανελκυστήρων ανάλογα με διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους όπως ταχύτητα, βασική αρχή λειτουργίας και λοιπά. Στα Κεφάλαια 2 & 4 αναλύθηκαν τα στοιχεία που απαρτίζουν τον μηχανικό και τον υδραυλικό ανελκυστήρα αντίστοιχα καθώς και ο τρόπος λειτουργίας αυτών. Κάθε στοιχείο εξετάζεται ως προς τον σκοπό που επιτελεί και ως προς την συμμόρφωση του με τα ΦΕΚ και τις  Ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες υποδεικνύουν την δομή και την λειτουργία του. Η συμμόρφωση κάθε εξαρτήματος με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς και ολόκληρης της κατασκευής, είναι επιτακτική ανάγκη για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα ως προς την ασφάλεια του. Στα Κεφάλαια 3 & 5 έγινε τεχνική μελέτη ενός μηχανικού MRL και ενός υδραυλικού ανελκυστήρα αντίστοιχα. Η μελέτη περιλαμβάνει έλεγχο δυνάμεων και τάσεων που ασκούνται στην κατασκευή  κατά την λειτουργία της και έλεγχο αντοχής στις ασφαλιστικές διατάξεις: Κάθε εξάρτημα που συμμετέχει στην κίνηση & ακινητοποίηση της διάταξης εξετάστηκε ως προς την αντοχή του και την ασφάλεια του όπως επιβάλλουν τα  αρμόδια πρότυπα. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση αυτής της εργασίας.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος 24 Φεβρουαρίου 2022

Ώρα: 13:00-13:30

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09

 

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence