Κατάλογος Εκδηλώσεων

22
Νοε

Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής κ. Γεωργίας Ανδριανάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα22/11/2023 13:30 - 14:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Ανδριανάκη

Αριθμός Μητρώου: 2017019055

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Επιτάχυνση σωματιδίων με τη χρήση διάταξης Laser υψηλής έντασης και ο ρόλος της αεριοδυναμικής

Τίτλος στα Αγγλικά: Particle acceleration using a high intensity Laser facility and the role of gas dynamics

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ιωάννης Νκολός, Καθηγητής, Σχολή ΜΠΔ, Πολυτεχνείο Κρήτης

Συνεπιβλέπων: Μιχαήλ Ταταράκης, Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συνεπιβλέπων: Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τέταρτο Μέλος: Ανάργυρος Δελής, Καθηγητής, Σχολή ΜΠΔ, Πολυτεχνείο Κρήτης

Πέμπτο Μέλος: Γεώργιος Αραμπατζής, Αν. Καθηγητής, Σχολή ΜΠΔ, Πολυτεχνείο Κρήτης

Έκτο Μέλος: Γεώργιος Καρατζάς, Καθηγητής, Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ, Πολυτεχνείο Κρήτης

Έβδομο Μέλος: Βασίλειος Δημητρίου, Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

Περίληψη

Περίληψη Διατριβής στα Ελληνικά: Η επιτάχυνση σωματιδίων με τη χρήση ενός υπερ-ισχυρού λέιζερ εξετάζεται σε αυτή τη διατριβή. Όταν ένα υπέρ-ισχυρό λέιζερ, με πολύ μικρή διάρκεια παλμού εστιάζεται σε συνθήκες κενού σε ένα πίδακα αερίου, τότε ο μηχανισμός Laser WakeField Acceleration (LWFA) λαμβάνει χώρα και ηλεκτρόνια επιταχύνονται στην κατεύθυνση διάδοσης του λέιζερ, φτάνοντας ενέργειες εκατοντάδων MeV. Ταυτόχρονα, καθώς τα ηλεκτρόνια ταλαντώνονται, εκπέμπουν φωτόνια στην περιοχή ακτίνων-χ, μια ακτινοβολία γνωστή ως Βήτατρον.

Ο ρόλος του αερίου στους 2 παραπάνω μηχανισμούς είναι σημαντικός. Στα πλαίσια αυτής της διατριβής σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν ακροφύσια για να διαμορφώσουν τη ροή του αερίου κατά τη διεξαγωγή του πειράματος. Ο σχεδιασμός έγινε με βάση προσομοιώσεις Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής. Τα ακροφύσια κατασκευάστηκαν με τη μέθοδο 3-διάστατης εκτύπωσης και αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο της συμβολομετρίας. Στη συνέχεια, κάποια από αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα για την επιτάχυνση σωματιδίων.

 

Περίληψη Διατριβής στα Αγγλικά: Particle acceleration can be achieved by the use of high-power, ultra-short laser pulses. When such a pulse is focused in a gaseous target under high vacuum conditions, electrons are accelerated in the MeV range at the laser propagation direction. The acceleration is based on a mechanism known as Laser WakeField Acceleration (LWFA). Simultaneously electrons oscillate in the wakefield and emit x-ray photons. This radiation is known as Betatron and is also directional.

The gas profile plays a very important role in both LWFA and Betatron mechanisms. In this dissertation new nozzles have been designed, to guide the gas flow during the experiment. Based on Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations the nozzles were designed and then constructed via 3D printing. Their performance was evaluated via interferometry and afterwards, some of them were used for particle acceleration experiments.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 22/11/23

Ώρα: 13:30

 

Χώρος Εξέτασης

Σύνδεσμος (Link): https://tuc-gr.zoom.us/j/9360029806?pwd=UGtRTm1wWE5jSkxjQWFPTzJYTW1Sdz09

Meeting ID: 936 002 9806

Password: 080181

 

Αίθουσα: Γ3.1.14.1

Κτήριο: Γ3

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence