Κατάλογος Εκδηλώσεων

02
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Μανίκα Ελένης & Παπαδάκη Αντωνίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα02/09/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ       2015010089 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ       2016010036 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Αγορές μέσω διαδικτύου και βιωσιμότητα εμπορικής επιχείρησης 

Τίτλος στα Αγγλικά:     Online shopping and business viability 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος  

Πρώτο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος 

Δεύτερο Μέλος: Αραμπατζής Γεώργιος 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται στοιχεία και δεδομένα της πολυεθνικής ΙNDITEX, με σκοπό την χρηματοοικονομική ανάλυσή τους, μέσω της μεθόδου των αριθμοδεικτών. Επιθυμούμε να προσδιοριστεί η χρηματοοικονομική κατάσταση της πολυεθνικής και να γίνει σύγκριση αυτής, πριν και κατά τη διάρκεια εξάπλωσης της πανδημίας, κατά τα έτη 2016-2021 . Θα αξιολογηθεί, η ευελιξία της πολυεθνικής και ο ρόλος του online-shopping για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της, σε μία παγκόσμια κρίση.  

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 2/9/2022 

Ώρα: 11:00 

 

Χώρος Εξέτασης 

https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence