Κατάλογος Εκδηλώσεων

04
Δεκ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Καραμήτσου Μάριου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα04/12/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:  Καραμήτσος Μάριος

Αριθμός Μητρώου:  2015010051

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Εκτίμηση ενεργειακών αναγκών θερμοκηπιακών μονάδων και αξιολόγηση τεχνολογιών κάλυψής τους.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:  Επικ. Καθηγητής Αραμπατζής Γεώργιος

Πρώτο Μέλος:              Αν. Καθηγητής Παπαευθυμίου Σπυρίδων

Δεύτερο Μέλος:  Επικ. Καθηγητής Ιψάκης Δημήτριος

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη, υλοποίηση και εφαρμογή ενός υπολογιστικού μοντέλου εκτίμησης των ενεργειακών αναγκών μιας θερμοκηπιακής μονάδας. Το μοντέλο είναι σε θέση να υπολογίσει τα ενεργειακά φορτία για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, εξαερισμό και δροσισμό στη βάση (α) του σχήματος, του μεγέθους και των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του θερμοκηπίου, (β) του είδους της καλλιέργειας και (γ) κλιματικών δεδομένων (θερμοκρασία περιβάλλοντος, ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα ανέμου). Η ανάλυση στηρίζεται στα φαινόμενα μετάδοσης θερμότητας που λαμβάνουν χώρα εντός του τεχνητού περιβάλλοντος αλλά και στα χαρακτηριστικά των συνηθέστερων τεχνολογιών θέρμανσης και κλιματισμού. Το μοντέλο υλοποιείται σε προγραμματιστικό περιβάλλον Python. Στη βάση του μοντέλου αυτού, πραγματοποιείται μια ανάλυση της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός πρότυπου θερμοκηπίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (διαφορετικές κλιματικές ζώνες). Ταυτόχρονα προτείνονται κατάλληλες τεχνολογίες κάλυψης των ενεργειακών αναγκών.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  4/12/2020

Ώρα:  11.00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη:

https://tuc-gr.zoom.us/j/85836027257?pwd=b0JZTXJiL2M5bXVPWjFReFlqb21XUT09

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence