Κατάλογος Εκδηλώσεων

13
Δεκ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεωργιου Παπαδημητρίου , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/12/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Γεώργιος  Παπαδημητρίου

Αριθμός Μητρώου: 2013010172

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Σχεδιασμός μονάδας αναερόβιας χώνευσης οργανικού κλάσματος στερεών αποβλήτων και ιλύος βιολογικού καθαρισμού

Τίτλος στα Αγγλικά: Design of anaerobic digestion unit for an organic fraction of solid waste and sludge of biological treatment

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Γεώργιος Αραμπατζής

Πρώτο Μέλος: Μιχαήλ Κονσολάκης

Δεύτερο Μέλος: Δημήτριος Υψάκης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει το σχεδιασμό και την κοστολόγηση μιας μονάδας αναερόβιας χώνευσης με απώτερο σκοπό την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δέχεται ως πρώτη ύλη το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ και της ιλύος από την επεξεργασία λυμάτων στην περιοχή των Χανίων σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΔΙΣΑ.

Αρχικά, γίνεται περιγραφή αναλυτικά της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης με σκοπό τη παραγωγή βιοαερίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις χρήσεις του, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αναφορά και αναλύεται η ποιότητα του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ ως υποστρώματος για την αναερόβια χώνευση.

Ακόμη, προτείνεται και σχεδιάζεται μια ολοκληρωμένη μονάδα αναερόβιας χώνευσης σύμφωνα με τα δεδομένα που διαθέτουμε, έτσι ώστε να μπορέσει τελικά να λειτουργήσει και να γίνει οικονομικά βιώσιμη .

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθεται η σχετική τεχνοοικονομική μελέτη της εγκατάστασης.

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία  έγινε με την βοήθεια της ΔΕΔΙΣΑ καθώς αυτή αποτέλεσε την κύρια πηγή δεδομένων.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: This paper discusses the design and costing of a unit of anaerobic digestion aiming to the production of thermal energy and electricity taking the organic fraction of solid waste and sludge of sewerage as raw material in the area of Chania, Crete, according to data collected by DEDISA. Initially, there is a detailed description of the process of anaerobic digestion aiming to the production of biogas as well as a definition of its uses. The quality of the organic fraction of solid waste as substrate for anaerobic digestion is also referenced and discussed. Moreover, a complete unit of anaerobic digestion is designed and proposed, according to the existing data, so that it can eventually operate and be economically sustainable. The technological and economic study of the plant is presented in the last chapter of the paper.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 13/12/2021

Ώρα: 13:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

 

https://tuc-gr.zoom.us/j/81671181933?pwd=STRyS2YzVVJUWEYvVEJIZ0xLbzRaZz09

Meeting ID: 816 7118 1933

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence