Κατάλογος Εκδηλώσεων

14
Δεκ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Φύτρου Ιωάννη , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/12/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:  Φύτρος Ιωάννης

Αριθμός Μητρώου:  2014010185

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ      

Τίτλος στα Αγγλικά:  Business plan analysis of a hotel in Thira

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Μουστάκης Βασίλης

Πρώτο Μέλος:              Καθηγ. Γεώργιος Σταυρουλάκης

Δεύτερο Μέλος:  Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ      

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

 

Περίληψη

Στην διπλωµατική εργασία εξετάζεται και αναλύεται το ενδεχόµενο επένδυσης κεφαλαίου µε σκοπό την ίδρυση µίας νέας ξενοδοχειακής µονάδας στη Σαντορίνη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την γενικότερη ανάπτυξη της οικονοµίας του νησιού και παράλληλα θα βελτιωθεί ο τρόπος ζωής των κατοίκων.

          Ο στόχος της εργασίας είναι να γίνει µία ενδελεχής τεχνοοικονοµική ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου. Με βάση την ανάλυση αυτή, ο επιχειρηµατίας θα µπορεί να αποφασίσει αν η νέα χρηµατική επένδυση τον ωφελεί οικονοµικά. Η εν λόγω διπλωµατική θεωρείται σηµαντική καθώς παρουσιάζει µερικούς τεχνοοικονοµικούς δείκτες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάλυση ενός νέου επενδυτικού σχεδίου. Δυνητικά, µπορούν να ωφεληθούν νέοι επιχειρηµατίες διαβάζοντας την εργασία αυτή και να καταλάβουν ότι για να θεωρηθεί συµφέρουσα µία νέα χρηµατική επένδυση πρέπει να αναλυθούν κάποιοι τεχνοοικονοµικοί δείκτες, µερικοί των οποίων αναλύονται στην διπλωµατική.

Για τη µεθοδολογία που ακολουθείται γίνεται ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου και µε ποιοτική και µε ποσοτική µεθοδολογία. Γίνεται ανάλυση σεναρίων. Η συλλογή δεδοµένων γίνεται µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται δωρεάν από την Ελληνική Στατιστική Εταιρία καθώς επίσης και από προσωπικές γνώσεις και πηγές.Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι αν εν τέλει η νέα χρηµατική επένδυση είναι οικονοµικά συµφέρουσα για τον επιχειρηµατία. Δίνεται βάση στην περεταίρω ανάλυση ενός νέου επενδυτικού σχεδίου και το πώς µελλοντικά πρέπει να δρουν οι επίµαχοι επιχειρηµατίες οι οποίοι θα έχουν πάντα ως στόχο την οικονοµική και κοινωνική τους βελτίωση.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:   14/12/2021

Ώρα:       10:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:         https://tuc-gr.zoom.us/j/94295093472?pwd=cm9na2N1U0lwVnQ3MmFtWURreTlPQT09  

 

 

Κτίριο:    Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence