Κατάλογος Εκδηλώσεων

13
Ιαν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μαρινόπουλου Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/01/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Μαρινόπουλος Ιωάννης

Αριθμός Μητρώου:   2014010133

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:   ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Τίτλος στα Αγγλικά:   COST ANALYSIS WITH RESPECT TO DRIVER’S LICENCE ΤRAINING

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:   Καθηγητής Μουστάκης Βασίλειος

Πρώτο Μέλος:                Καθηγητής Σταυρουλάκης Γεώργιος

Δεύτερο Μέλος:   Δρ Μπακατσάκη Μαρία ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Πόσο κοστίζει η εκμάθηση ενός υποψήφιου οδηγού από μια σχολή οδηγών, ώστε να εκπαιδευτεί σωστά και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί διδασκαλίας και εκπαίδευσης (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση) υποψηφίων οδηγών; Σύμφωνα με το νόμο 4599/2019 ( ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 11) θεσπίζετε κατώτερη τιμή για την έκδοση αδειών οδήγησης από τις σχολές οδηγών. Στην παρούσα διπλωματική εξετάζουμε και αναλύουμε όλα τα δεδομένα που επηρεάζουν την τελική τιμή ενός διπλώματος οδήγησης και πρέπει να ληφθούν υπόψη από την πολιτεία ώστε το κατώτατο ποσό που θα ορισθεί να είναι οικονομικά ορθό για να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα όλων των σχολών οδήγησης, αποτρέποντας τες, από οποιαδήποτε υποβάθμιση στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους υποψήφιους οδηγούς καθώς επίσης και να εξαλείψει τα φαινόμενα του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

       -

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Ώρα:                                      10.00 πμ

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη:

https://tuc-gr.zoom.us/j/94295093472?pwd=cm9na2N1U0lwVnQ3MmFtWURreTlPQT09

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence