Κατάλογος Εκδηλώσεων

28
Ιαν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεωργουλάκη Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/01/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αριθμός Μητρώου: 2015010017

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: ‘‘Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως στρατηγική των επιχειρήσεων και η συμβολή της στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.’’

Τίτλος στα Αγγλικά: “Social Corporate Responsibility as a business strategy and its contribution to the corporate competitive advantage”

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Καθηγ. Βασίλειος Μουστάκης

Πρώτο Μέλος:            Καθηγ. Γεώργιος Σταυρουλάκης

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) σημαίνει τη συνειδητή και εθελοντική προσπάθεια των επιχειρήσεων να συμβιβάσουν τους κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους με την οικονομική δραστηριότητα. Η ανάληψη της κοινωνικής και οικολογικής ευθύνης από τις εταιρείες θεωρείται ένας τρόπος εφαρμογής της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο όρος ΕΚΕ είναι ασαφής και το ακριβές πεδίο δραστηριότητας πίσω από αυτήν την έννοια διαμορφώνεται ανάλογα με την περιοχή, την κουλτούρα, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο, τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες και την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε κυβέρνηση. Οι οικολογικές και κοινωνικές δραστηριότητες βρίσκονται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών ΕΚΕ. Χαρακτηριστικά θέματα ΕΚΕ είναι η συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και οι εργασιακές και κοινωνικές νομοθεσίες, η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, η προστασία των καταναλωτών και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

       

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

Corporate Social Responsibility (CSR) means the conscious and voluntary effort of companies to reconcile social and ecological goals with economic activity. The assumption of social and ecological responsibility by companies is considered a way of applying the concept of sustainable development. The term CSR is vague and the exact field of activity behind this concept is shaped by the region, the culture, the legal and institutional framework, the economic and social needs and the policy pursued by each government. Ecological and social activities are at the heart of CSR initiatives. Typical CSR issues are human rights compliance, as well as labor and social legislation, environmental and climate protection, consumer protection and the sustainable management of natural resources.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  28/01/2022

Ώρα: 10:00 π.μ.                    

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Τηλεδιάσκεψη μέσω ZOOM

Κτίριο: https://tuc-gr.zoom.us/j/94295093472?pwd=cm9na2N1U0lwVnQ3MmFtWURreTlPQT09 

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence