Κατάλογος Εκδηλώσεων

20
Φεβ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ .Αικατερίνη Κατερινάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
Ώρα20/02/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ

Αριθμός Μητρώου:              2018019017

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τίτλος στα Αγγλικά: MERGERS AND ACQUISITIONS OF GREEK COMPANIES: A FINANCIAL ANALYSIS AND A MULTICRITERIA EVALUATION

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΜΠΟΣ

Πρώτο Μέλος:              ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

Δεύτερο Μέλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ

 

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: ΠΕΜΠΤΗ 20/02/2020

Ώρα: 11:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Κτίριο:    Δ5

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

 

Τα τελευταία χρόνια της παγκοσμιοποίησης, οι συνθήκες ανταγωνισμού έχουν αλλάξει. Για να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις στις νέες εξελίξεις, θα πρέπει να κάνουν κατάλληλες επιχειρηματικές κινήσεις. Επομένως, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές μεταξύ εταιριών κρίνονται απαραίτητες. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν στρατηγικές των επιχειρήσεων και σχετίζονται με την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση και την επέκταση δραστηριοτήτων τους. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται τα οφέλη των επιχειρήσεων και γίνεται όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίων τους.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που πραγματοποίησαν συγχωνεύσεις και εξαγορές από το 2014 έως το 2017 και πως επηρεάστηκαν από τη συμφωνία αυτή.

Για να εξεταστεί αν επηρεάστηκαν θετικά ή αρνητικά, χρησιμοποιήθηκαν 26 επιχειρήσεις και εφαρμόστηκε η μέθοδος PROMETHEE με τη βοήθεια χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών.

Στην πρώτη ενότητα της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται βασικές έννοιες, που σχετίζονται με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές και επίσης παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα αναλύονται τα κίνητρα και οι αιτίες των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι κίνδυνοι αυτών και ποιοι παράγοντες οδηγούν στην επιτυχία ή στην αποτυχία. Στην τρίτη ενότητα, γίνεται ανάλυση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο PROMETHEE, με ποιο τρόπο εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση και τι απέδειξαν τα αποτελέσματά της. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα αποτυπώνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία αυτή.

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence