Κατάλογος Εκδηλώσεων

19
Φεβ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ . Ζυμβραγάκη Γεώργιου Στυλιανού, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ3 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ3.004
Ώρα19/02/2020 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Αριθμός Μητρώου:              2018019023

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            « ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ»

Τίτλος στα Αγγλικά:       « VIBRATION DAMPING USING AUXETIC MICROSTRUCTURES AND PIEZOELECTRIC ELEMENTS IN THE FREQUENCY DOMAIN»

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρώτο Μέλος:                        ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεύτερο Μέλος:          ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Ο μετριασμός των ταλαντώσεων είναι ένα σημαντικό πεδίο μελέτης, καθώς οι ανεπιθύμητες δονήσεις μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα στη μηχανική.

Μία τεχνική για την καταστολή των δονήσεων είναι η χρήση περιοδικών μικροδομών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εξασθενούν τις δονήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων. Αυτά τα αποκαλούμενα κενά ζώνης σχηματίζονται μέσω διαφορετικών μηχανισμών, που εμποδίζουν τη διάδοση των ελαστικών κυμάτων.

Μία άλλη τεχνική είναι η χρήση παραδιακλαδωμένων πιεζοηλεκτρικών στοιχείων, όπου στην περίπτωση αυτή η μηχανική ενέργεια των ταλαντώσεων μετατρέπεται σε ηλεκτρική και στη συνέχεια καταναλώνεται σε κάποια ηλεκτρική αντίσταση, με αποτέλεσμα την απόσβεση των ταλαντώσεων.

Στην παρούσα έρευνα θα μελετηθεί η συμπεριφορά αυτών των περιοδικών δομών και των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων, καθώς και ο συνδυασμός των δύο τεχνικών σε πλέγμα, υπό αρμονική φόρτιση και θα αξιολογηθεί η ικανότητα εξασθένισης ταλαντώσεων στο πεδίο των συχνοτήτων.

Για τη μοντελοποίηση του δοκιμίου, των συνοριακών συνθηκών, των φορτίσεων, την επίλυση του συνοριακού προβλήματος των συνδυασμένων πεδίων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων θα γίνει χρήση κατάλληλου προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:         …19/02/2020…………………………

Ώρα:                       …………12:00  π.μ……………………………

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               ……Δ3.004 (Αίθουσα Σεμιναρίων Σχολής ΜΠΔ)……

Κτίριο:    ……Δ3……

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence