Κατάλογος Εκδηλώσεων

18
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ροντογιάννη Σταύρου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα18/02/2020 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ροντογιάννης Σταύρος

Αριθμός Μητρώου: 2013010091

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Βέλτιστος σχεδιασμός γερανογέφυρας υποκείμενη σε στατικές φορτίσεις

Τίτλος στα Αγγλικά : Optimal design of a crane gantry subjected to static loadings

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Καθ. Σταυρουλάκης Γεώργιος

Πρώτο Μέλος: Δρ. Μπακατσάκη Μαρία

Δεύτερο Μέλος: Επικ. Καθ. Αρχ/κής Σταυρουλάκη Μαρία

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Με βάση τις τάσεις των σύγχρονων διαδικασιών παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων και κατασκευών, η βέλτιστη σχεδίαση και η εξοικονόμηση υλικών θεωρούνται απαραίτητα συστατικά για την επιτυχή υλοποίηση των διαδικασιών αυτών. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό κατασκευής τύπου γερανογέφυρας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του συνολικού της βάρους, διατηρώντας ταυτόχρονα τις μηχανικές της ιδιότητες καθώς αυτή υπόκειται σε στατικές φορτίσεις. Για το λόγο αυτό, θα χρησιμοποιηθούν βέλτιστες τεχνικές σχεδιασμού όπως η τοπολογική σχεδίαση. Όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες θα υλοποιηθούν με χρήση του εμπορικού προγράμματος siemens nx, όπως η αρχική σχεδίαση της κατασκευής, η στατική ανάλυση και στην συνέχεια, η τοπολογική σχεδίαση, από την οποία θα προκύψει και ο τελικός βέλτιστος σχεδιασμός αυτής.

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά : Based on the trends of modern production processes of industrial products and constructions, optimum design and saving of materials are considered essential for the successful implementation of these processes. The present thesis aims to optimally design a crane-type construction in order to minimize its overall weight while maintaining its mechanical properties as it is subject to static loads. For this reason, optimal design techniques such as topological design will be used.  All required processes will be implemented using siemens nx commercial program, such as the initial design of the construction, the static analysis and then the topological design, which will result in the final optimal design.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 Ώρα: 10:00 π.μ

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Εργαστήριο υπολογιστικής μηχανικής και βελτιστοποίησης Κτίριο: ΜΠΔ

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence