Κατάλογος Εκδηλώσεων

05
Νοε

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ευάγγελου Καταλαγαριανάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα05/11/2020 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Καταλαγαριανάκης

Αριθμός Μητρώου: 2015010058

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Ανάπτυξη Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 50001 σε βιομηχανία παραγωγής προϊόντων διογκωμένου πολυστυρενίου (EPS)»

Τίτλος στα Αγγλικά : “Development of an Energy Management System based on ISO 50001 standard in an expanded polystyrene production industry (EPS)”

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ευάγγελος Γρηγορούδης

Πρώτο Μέλος: Σπυρίδων Παπαευθυμίου

Δεύτερο Μέλος: Στυλιανός Τσαφαράκης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή και ανάλυση των διαδικασιών του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ), με βάση το πρότυπο ISO 50001, σε μια βιομηχανία παραγωγής προϊόντων διογκωμένου πολυστυρενίου. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει οι γενικές απαιτήσεις και διαδικασίες του προτύπου να προσαρμοστούν στη λειτουργία, τις ενεργειακές πλευρές και τους στόχους της βιομηχανίας, προκειμένου να δημιουργηθεί για εκείνη ένα αποτελεσματικό εγχειρίδιο ενεργειακής διαχείρισης. Τελικός στόχος για τη βιομηχανία, είναι η επιτυχημένη εφαρμογή του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης, όπου θα επιτρέψει τη συστηματική παρακολούθηση, μέτρηση, αξιολόγηση και εν τέλει βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης. Τέλος, πέρα από την ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 50001, πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή ενός μοντέλου πολυκριτήριας ανάλυσης, με σκοπό την εκτίμηση και τη σύγκριση της Ενεργειακής Απόδοσης της βιομηχανίας, με βάση τα κριτήρια και τους στόχους που η ίδια έχει ορίσει. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στη σύγκριση των τιμών των Δεικτών Ενεργειακής Απόδοσης (ΔΕΑ) που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ΣΕΔ και για την εφαρμογή του απαιτεί: • τον υπολογισμό των ΔΕΑ με βάση πραγματικά ενεργειακά δεδομένα της βιομηχανίας • την θέσπιση των επιθυμητών τιμών - στόχων για τους ΔΕΑ • τον υπολογισμό της σχετικής απόκλισης από του στόχους και  την επιλογή συνάρτησης προτίμησης για κάθε δείκτη, μέσω της οποίας αποτυπώνεται η αυστηρότητα για τον τρόπο που θα υπολογιστεί η αξία της σχετικής απόκλισης • τον καθορισμό βαρών (βάρη ROC) για τους δείκτες ανάλογα με τη σημασία και τη βαρύτητα τους για τη βιομηχανία Τα παραπάνω δεδομένα συνδυάζονται με τη χρήση μιας συνάρτησης αξιών/ χρησιμότητας, προκειμένου να υπολογιστούν οι αποδόσεις των δεικτών συγκριτικά με την επιθυμητή τιμή τους. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: Πέμπτη 05/11/2020

Ώρα: 12:00 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://join.skype.com/iRqIKBId4hxu

Κτίριο:

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence