Κατάλογος Εκδηλώσεων

03
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Παπανικολόπουλου Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα03/08/2021 09:30 - 10:32

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Παπανικολόπουλος Κωνσταντίνος

Αριθμός Μητρώου: 2015010113

 

Θέμα

Βιώσιμη διαχείριση των μετάλλων ομάδας πλατίνας - Ανάκτηση μετάλλων ομάδας πλατίνας από καταλύτες αυτοκινήτων

 

 Επιτροπή:

Επιβλέπων:        Μπιλάλης Νικόλαος, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:   Κουλουριδάκης Παύλος, Ε.ΔΙ.Π.

Δεύτερο Μέλος: Αραμπατζής Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής

 

Περίληψη            

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται η σημασία των Platinum Group Metals (PGM) για τον χώρο των επιστημών, της βιομηχανίας και της οικονομίας, καθώς επίσης και ο ρόλος τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται η ανάγκη  βιώσιμης διαχείρισης των μετάλλων αυτών και η περιβαλλοντική σημασία της μείωσης της πρωτογενούς παραγωγής τους. Αναλύεται εκτενέστερα η δομή και ο τρόπος λειτουργίας των καταλυτών αυτοκινήτων καθώς επίσης και οι τρόποι διαχείρισής τους. Δίνονται οικονομικά στοιχεία των PGM στο πέρασμα των χρόνων, περιγράφεται η διαδικασία ανάκτησης τους  από χρησιμοποιημένους καταλύτες  αυτοκινήτων, πραγματοποιείται πείραμα με αναλύσεις σύστασης καταλυτών, εκτιμάται η πραγματική τους αξία και επίσης γίνεται σύντομη έρευνα αγοράς στον χώρο της ανακύκλωσης εξαντλημένων καταλυτών.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             3/8/2021

Ώρα:                                      9:30

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:  https://tuc-gr.zoom.us/j/82997435102?pwd=dGtqNnpuMUhzR0k1Y3FNbVdjaytmZz09

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence