Κατάλογος Εκδηλώσεων

01
Οκτ

Ομιλία: Από την Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Αειφορία
Κατηγορία: Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΤηλεδιάσκεψη
Ώρα01/10/2021 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

Μία σύντομη ιστορική διαδρομή της εξέλιξης της προστασίας του Περιβάλλοντος παρουσιάζεται από αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Μέθοδοι του 20ου/21ου αιώνα συζητούνται πιο αναλυτικά, όπως Περιβαλλοντική Διαχείριση, Μείωση Αποβλήτων, Πρόληψη Ρύπανσης, Πράσινη Χημεία/Μηχανική, και Αειφορία. Μέθοδοι αποφυγής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα και διάφοροι ορισμοί της αειφορίας συζητούνται, με έμφαση στην έννοια της Αειφορίας επί Συνόλων (Sustainability Over Sets).

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence