Κατάλογος Εκδηλώσεων

16
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Δέσποινας Ρεμπατσιού, σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.008
Ώρα16/07/2018 11:00 - 12:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Ρεμπατσιού
Αριθμός Μητρώου: 2012010139

Τίτλος στα Ελληνικά: «ΙΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ»
Τίτλος στα Αγγλικά : “SUFFICIENT AND NECESSARY CONDITIONS FOR THE SATISFACTION OF LOW – COST AIRLINE PASSENGERS”

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων: Στέλιος Τσαφαράκης
Πρώτο Μέλος: Ευαγγελία Κρασαδάκη
Δεύτερο Μέλος: Ευάγγελος Γρηγορούδης

Περίληψη
Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης κάποιων χαρακτηριστικών - σε όρους ικανών και αναγκαίων συνθηκών - που οδηγούν στην ικανοποίηση των επιβατών αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, εξετάζοντας την περίπτωση της Ryanair.
Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται έξι χαρακτηριστικά, μερικά εκ των οποίων είναι η τιμολογιακή πολιτική, το πρόγραμμα πτήσεων και η ιστοσελίδα της εταιρείας.
Ως εργαλείο για τη μελέτη χρησιμοποιείται η Ποιοτική Συγκριτική Ανάλυση με χρήση ασαφών συνόλων. Μέσω της μεθόδου εξετάζεται ποια χαρακτηριστικά αποτελούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες και στη συνέχεια διερευνώνται και αναλύονται τα πιθανά μονοπάτια (συνδυασμός χαρακτηριστικών) που οδηγούν στη συνολική ικανοποίηση των επιβατών.

Ημερομηνία Εξέτασης
Ημέρα/Μήνας/Έτος: 16/07/18
Ώρα: 11:00

Χώρος Εξέτασης
Αίθουσα: 008
Κτίριο: Δ5
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--