Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

21
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κας Σκλάβου Αικατερίνης-Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα21/07/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:        Σκλάβου Αικατερίνη   

Αριθμός Μητρώου:      2015010139

 

Τίτλος στα Ελληνικά:   «Χρηματοοικονομική αξιολόγηση επιχειρήσεων που εφαρμόζουν κριτήρια ESG»

Τίτλος στα Αγγλικά:     “Financial evaluation of companies applying ESG criteria”

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:         Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:     Μιχαήλ Δούμπος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:   Ευάγγελος Γρηγορούδης, Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:     

        Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με στόχο να παρουσιάσει μια ανάλυση της βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ESG κριτήρια  χρησιμοποιώντας συμβατικούς οικονομικούς δείκτες. Στον σύγχρονο οικονομικό κόσμο άλλωστε, η στροφή προς τις ηθικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις είναι φανερή. Εύκολα λοιπόν, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι από τις μικρότερες οντότητες έως τις πολύ μεγαλύτερες αλλά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η σημαντικότητα που δίνεται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι αρκετά μεγάλη καθώς πέρα από την βιωσιμότητα μπορούν να προκύψουν και αρκετά κέρδη.

          Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, θα γίνει παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θεωρίας δεικτών και της αναγκαιότητάς τους στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Ακόμη, θα γίνει αναφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη των εταιριών, την ιστορία της, όπως επίσης και στους λόγους για τους οποίους κάποιος αξίζει να επενδύσει στην βιώσιμη ανάπτυξη.

          Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στην μεθοδολογία της πολυκριτήριας ανάλυσης. Αναλυτικότερα, θα παρουσιαστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και τα θεωρητικά ρεύματα που την χαρακτηρίζουν, όπως επίσης και τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν κατά την εφαρμογή της πολυκριτήριας ανάλυσης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει ανάλυση του δείγματος, η μέθοδος PROMETHEE II, θα αναλυθεί επίσης στην συγκεκριμένη ενότητα όπως και η διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να προετοιμαστεί και να αναλυθεί το δείγμα.

          Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η παρουσίαση και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων, τόσο με χρήση της μεθοδολογίας PROMETHEE II, όσο και η συσχέτισή των αποτελεσμάτων με τις βαθμολογίες ESG των εναλλακτικών. 

          Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα του αναλυτή καθώς και οι απόψεις του σχετικά με την εκπονηθείσα εργασία

 

Ημερομηνία Εξέτασης: 

Ημέρα/Μήνας/Έτος:    21/07/2022    

Ώρα:                            12:00

 

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

 Meeting ID: 426 722 8881

Password: 428821

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence