Κατάλογος Εκδηλώσεων

29
Μαϊ

Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής κ. Καλαφάτη Φωτεινής, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα29/05/2024 09:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: …………Καλαφάτη Φωτεινή……………………………

Αριθμός Μητρώου: 2017019047

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη ενός ευφυούς πολυκριτήριου συστήματος συστάσεων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ

Τίτλος στα Αγγλικά: Development of an intelligent multi-criteria recommender system to support marketing decision making

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρώτο Μέλος: Αναπλ. Καθηγητής Στέλιος Τσαφαράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Δεύτερο Μέλος: Καθηγητής Αθανάσιος Σπυριδάκος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τρίτο Μέλος: Καθηγήτρια Μάρω Βλαχοπούλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τέταρτο Μέλος: Καθηγητής Ιωάννης Μαρινάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Πέμπτο Μέλος: Επίκουρος Καθηγητής Ελευθέριος Σίσκος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Έκτο Μέλος: Καθηγητής Βασίλειος Κουϊκόγλου Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Περίληψη

Περίληψη Διατριβής στα Ελληνικά:

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, η ανάγκη για μεγαλύτερη ακρίβεια στην κατανόηση των προτιμήσεων των καταναλωτών είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρίες, οι οποίες παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ προσπαθούν να εφαρμόσουν μεθόδους για την ανάλυση των προφίλ των καταναλωτών, με απώτερο σκοπό την αύξηση των πωλήσεων και των μεριδίων της αγοράς αλλά και την ταυτόχρονη αύξηση της ικανοποίησης των πελατών τους μέσω της βελτίωσης – ανάπτυξης κατάλληλων προϊόντων.

Στον τομέα του μάρκετινγκ, η ανάπτυξη των συστημάτων συστάσεων έχει αναδειχθεί ως ένα κρίσιμο εργαλείο. Αυτά τα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν τα δεδομένα των πελατών και να παρέχουν εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών. Στόχος των συστημάτων συστάσεων είναι η ανάκτηση των κατάλληλων πληροφοριών από έναν μεγάλο όγκο δεδομένων ώστε

να παρέχουν την κατάλληλη πληροφορία στο χρήστη. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό τους, στον τομέα του μάρκετινγκ, είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, με σκοπό να τους προτείνει το κατάλληλο προϊόν ή υπηρεσία, καθώς και η σύσταση προτάσεων βελτίωσης ή ανάπτυξης νέων προϊόντων – υπηρεσιών στην εταιρεία, ώστε να επιτύχει τους στόχους της. Συνεπώς, το πρόβλημα που λύνουν είναι ένα πρόβλημα λήψης απόφασης.

Τα συστήματα συστάσεων ενσωματώνουν αλγορίθμους και μεθόδους μηχανικής μάθησης (ευφυή συστήματα συστάσεων) για να αναλύσουν την αγοραστική συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών με σκοπό να προβλέψουν τις μελλοντικές αγοραστικές τους συνήθειες. Τα συστήματα στα οποία οι προτιμήσεις των καταναλωτών, σε ένα σύνολο εναλλακτικών επιλογών εκφράζονται με τη βοήθεια ενός συνόλου κριτήριων, ονομάζονται πολυκριτήρια συστήματα συστάσεων. Με τη χρήση των πολυκριτήριων συστημάτων συστάσεων στο μάρκετινγκ, οι εταιρίες μπορούν να βελτιώσουν την ακρίβεια των προβλέψεών τους και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους καθώς και την ικανοποίηση των πελατών τους.

Επιπλέον, τα ευφυή συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) αποτελούν ισχυρά εργαλεία για τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ. Μέσω της συνδυασμένης ανάλυσης δεδομένων και προβλέψεων αγοράς, τα ευφυή ΣΥΑ παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες που συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων για βέλτιστα αποτελέσματα στον τομέα του μάρκετινγκ. Αυτό συμβάλλει στην παροχή ολοκληρωμένων και βέλτιστων συστάσεων, που είναι πιο αποτελεσματικές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Τέλος, οι εταιρίες μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα των σύγχρονων αγορών και να επιτύχουν τους στόχους τους με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη ενός ευφυούς πολυκριτήριου συστήματος συστάσεων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα του μάρκετινγκ εφαρμόζοντας μια πρωτότυπη μεθοδολογία.

Η παρούσα μεθοδολογία ενσωματώνει σε ένα σύστημα μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης, ανάλυσης συμπεριφοράς καταναλωτών, τμηματοποίησης αγοράς, ανάλυσης ανταγωνισμού, μοντέλων επιλογής προϊόντων και εισάγει ένα νέο μοντέλο για την προσομοίωση του κύκλου ζωής των προϊόντων, βασισμένο στη λογική του μοντέλου του Bass. Επιπλέον, μέσω υπολογισμού της ικανοποίησης των καταναλωτών και εφαρμογής μεθόδων μηχανικής μάθησης το σύστημα έχει την ικανότητα να συστήνει τρόπους βελτίωσης των προϊόντων της εταιρίας.

Το παρόν ευφυές πολυκριτήριο σύστημα συστάσεων υποστηρίζει τα στελέχη μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και των οργανισμών στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε αναλύσεις δεδομένων, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα και την ακρίβεια των στρατηγικών μάρκετινγκ.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 29η Μαΐου 2024

Ώρα: 09:00 – 11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Σύνδεσμος (Link): https://tuc-gr.zoom.us/j/5741492636?pwd=MTE1QnR5c1JjM3UxZUo3SU84SWJQUT09

Meeting ID: 574 149 2636

Password: 367117

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence