Κατάλογος Εκδηλώσεων

27
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Πέτρου Ηλία - Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα27/05/2024 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:    Πέτρου Ηλίας - Κωνσταντίνος
Αριθμός Μητρώου:    2013010019

Θέμα:
Τίτλος στα Ελληνικά:    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Τίτλος στα Αγγλικά:    Occupational risk assessment in a car repair workshop

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:        Κοντογιάννης  Θωμάς , Καθηγητής
Πρώτο Μέλος:        Τσαφαράκης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δεύτερο Μέλος:    Μουστάκης Βασίλης

Περίληψη:
Η εργασία εξετάζει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι σε συνεργεία αυτοκινήτων, προκειμένου να αναγνωριστούν, να καταγραφούν και να αναλυθούν. Στόχος είναι να προταθούν κατάλληλα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τη μείωση ή την εξάλειψη αυτών των κινδύνων. Το πρώτο κεφάλαιο ορίζει τον επαγγελματικό κίνδυνο και τα στάδια εκτίμησης του, ενώ επίσης αναφέρεται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εργαζομένων και εργοδοτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται οι εργασίες και ο εξοπλισμός των συνεργείων, κστονομάζονται οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν και παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων που έχουν λάβει χώρα σε συνεργεία αυτοκινήτων. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει το θεσμικό πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας εργασίας και αναλύει τους κινδύνους με χρήση της μεθόδου bow ties με την βοήθεια του πίνακα της job Hazard Analysis. Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στην εφαρμογή της μεθόδυ Fault Trees και έχει ως στόχο την βαθύτερη ανάλυση των κινδύνων. Το πέμπτο κεφάλαιο συνοψίζει τα αποτελέσματα των μεθόδων που εφαρμόστηκαν και προτείνει μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων στα συνεργεία αυτοκινήτων.

Ημ/νία εξέτασης:    27-05-2024
Ώρα:            10:00

Χώρος εξέτασης:
Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/92258068466?pwd=aUVmQ05JVThDeEN2em51Z2lEQnhNZz09
 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence