Κατάλογος Εκδηλώσεων

30
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Νίκου Ζούπα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα30/05/2024 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:    Νίκος Ζούπας
Αριθμός Μητρώου:    2017010080

Θέμα:
Τίτλος στα Ελληνικά:    Αξιοποίηση της διαδικασίας DFAM για τον σχεδιασμό και την παραγωγή μηχανολογικών εξαρτημάτων
Τίτλος στα Αγγλικά:    Utilisation of the DFAM process for the design and production of mechanical components

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:        Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής
Πρώτο Μέλος:        Ντιντάκης Ιωάννης, Επ. Καθηγητής, ΕΛΜΕΠΑ
Δεύτερο Μέλος:    Δρ. Μπακατσάκη Μαρία, ΕΔΙΠ

Περίληψη:
 Με το πέρασμα των χρόνων έχει αρχίσει όλο ένα και περισσότερο να αναδεικνύεται η τρισδιάστατη εκτύπωση. Η δυνατότητα τύπωσης ενός τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου σε στρώματα μπορεί να αποδώσει αντικείμενα μεγάλης ακρίβειας αλλά και σύνθετης πολυπλοκότητας.  Εφόσον επιτευχθεί η ακρίβεια στην σχεδίαση, σκοπός πλέον είναι η βελτιστοποίηση των μηχανικών ιδιοτήτων  των αντικειμένων μέσω της σχεδίασης για κατασκευή προσθέτων (DfAM), μια από αυτές τις μεθόδους είναι η τοπολογική βελτιστοποίηση. 
Στην παρούσα διπλωματική θα ασχοληθούμε με τον σχεδιασμό ενός ζύγωθρου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ανάλυση για τις τάσης τις οποίες δέχεται το αντικείμενο κατά την χρήση του και θα εφαρμοστεί η τοπολογική βελτιστοποίηση. Έπειτα θα πραγματοποιηθεί δεύτερη ανάλυση για την επιβεβαίωση ότι το ζύγωθρο δεν ξεπερνάει το όριο διαρροής. Για την εκπόνηση της διπλωματικής θα γίνει χρήση του λογισμικού Inventor για την σχεδίαση και του λογισμικού Ansys για την ανάλυση των δυνάμεων αλλά και της τοπολογικής βελτιστοποίησης. Σκοπός είναι να προκύψει ένα αντικείμενο με βελτιωμένη δομική απόδοση αλλά και μικρότερο βάρος σε σχέση με το αρχικό αντικείμενο. 


Ημ/νία εξέτασης:    30/05/2024
Ώρα:            12:00

Χώρος εξέτασης:
Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/99658450957?pwd=SVVzNE53T2FiK01PcEszL0lkKzJEUT09

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence