Κατάλογος Εκδηλώσεων

03
Ιουν

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. ΛΙΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα03/06/2024 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΛΙΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

Αριθμός Μητρώου: 2019019022

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Τίτλος στα Αγγλικά: COMPETITIVENESS OF THE GREEK REGIONS TOURISM SECTOR

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρώτο Μέλος: ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ

Δεύτερο Μέλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιείται ανάλυση της ανταγωνιστικότητας του εγχώριου τουρισμού σε επίπεδο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Η μεθοδολογία που υιοθετείται βασίζεται στη βιβλιογραφική έρευνα, σε συνδυασμό με την ανάλυση στατιστικών στοιχείων από δευτερογενείς πηγές, όπως αποθετήρια δημόσιων στατιστικών υπηρεσιών.

Ως «τουρισμός» ορίζεται το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό φαινόμενο κατά το οποίο τα άτομα μετακινούνται και διαμένουν εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα για διάφορους σκοπούς. Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί τον πιο δυναμικό κύριο πυλώνα της οικονομίας της και αναπτύσσεται συνεχώς, παράγοντας που είναι ορατός και στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν με συνολική συνεισφορά περίπου 25%. Οι διεθνείς αφίξεις μη κατοίκων το έτος 2019 ανήλθαν σε 31,3 εκατομμύρια και απέφεραν 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε εισπράξεις. Με 18 Μνημεία

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO και έναν τεράστιο αριθμό νησιών και ακτών, η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό για την παγκόσμια τουριστική κινητικότητα.

Η επιτυχία ενός τουριστικού προορισμού συνδέεται άμεσα με τη συγκριτική ανταγωνιστικότητά του. Αρχικά, για την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού ανά περιφέρεια, αποσαφηνίζονται οι έννοιες που θα αναλυθούν και περιγράφεται το εννοιολογικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια, αναλύονται τα διαθέσιμα στατιστικά και βιβλιογραφικά δεδομένα με τη χρήση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων και μελετάται ο ρόλος του μεγέθους του ελληνικού κράτους στην ανταγωνιστικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τον Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας (TTCI). Τα αποτελέσματα είναι σε θέση να αναλύσουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα των περιφερειών της ελληνικής επικράτειας.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 03/06/2024

Ώρα: 10:00

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/82617003433?pwd=ZVJoemtxa2JHYUtkYW9Nd0RpQlpzdz09

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence