Κατάλογος Εκδηλώσεων

11
Ιουν

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα11/06/2024 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

Αριθμός Μητρώου: 2019019032

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Ανάλυση συμπεριφοράς Ελαιοτουριστών: Έρευνα σε αγροτουριστική επιχείρηση στην Κρήτη»

Τίτλος στα Αγγλικά: “Behavioral analysis of olive oil tourists: Survey in an agrotourism company in Crete”

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρώτο Μέλος: ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεύτερο Μέλος: ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Ο ελαιοτουρισμός είναι μια πρόσφατη μορφή τουρισμού που εμφανίζεται περισσότερο

στις περιοχές της Μεσογείου, με τάση επέκτασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κυριότερος

λόγος που οι ταξιδιώτες επιλέγουν αυτή τη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, είναι γιατί

θέλουν να ανακαλύψουν την ιδιαίτερη κουλτούρα γύρω από την ελιά και το ελαιόλαδο,

αλλά και για να απολαύσουν τις διαδικασίες που συνδέονται με το συγκεκριμένο

αγαθό. Έτσι, τα τελευταία χρόνια θεωρείται μια σημαντική επιλογή στην γενικότερη

κατηγορία του εναλλακτικού τουρισμού και του αγροτουρισμού. Διάφορες μελέτες που

έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν, είχαν ως κύριο στόχο την εκτίμηση της ζήτησης για

τον ελαιοτουρισμό, τις απαιτήσεις, αλλά και τις ανάγκες της αγοράς. Στη παρούσα

διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια βαθύτερης προσέγγισης σχετικά με τη

συμπεριφορά των ελαιοτουριστών. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί έρευνα με

χρήση ερωτηματολογίου, σε επισκέπτες ενός ελαιοτριβείου και καταλύματος

εναλλακτικού τουρισμού στον Βάμο Χανίων. Εκτός από την ανάλυση της

συμπεριφοράς, θα πραγματοποιηθεί τμηματοποίηση των ελαιοτουριστών βάσει της

εμπειρίας επίσκεψης τους στο συγκεκριμένο ελαιοτριβείο/ κατάλυμα και μελέτη των

συνολικών τους προτιμήσεων. Τα προηγούμενα αποτελέσματα είναι σε θέση να

βοηθήσουν την καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες και τις απαιτήσεις πιθανών

δυνητικών πελατών, μέσα στο συνολικό πλαίσιο της στρατηγικής μάρκετινγκ του

συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος.

 

Λέξεις κλειδιά: Ελαιοτουρισμός, Εναλλακτικός Τουρισμός, Αγροτουρισμός,

Ελαιόλαδο, Συμπεριφορά Ελαιοτουριστών, Τουριστικό Προϊόν, Βάμος,

Ελαιοτουρίστας

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

Olive oil tourism is a recent form of tourism that is emerging primarily in Mediterranean

basin, with a growing global presence. Travelers are increasingly drawn to this

alternative form of tourism because they seek to immerse themselves in the unique

culture surrounding olives and olive oil while enjoying the processes associated with

this valuable commodity. In recent years, it has become a significant choice within the

broader categories of alternative tourism and agritourism. Various studies conducted in

the past, have primarily focused on assessing the demand for olive tourism, market

requirements, and market needs. This dissertation, however, aims to delve deeper into

the behavior of olive tourists. Specifically, it involves surveying visitors to an olive mill

and alternative accommodation in Vamos, Chania. In addition to behavior analysis, the

segmentation of olive tourists based on their experiences at the specific olive

mill/accommodation and an examination of their overall preferences will be conducted.

The findings of this study can aid in better aligning the olive tourism experience with

the needs and requirements of potential customers, within the broader framework of the

marketing strategy for this tourist product.

 

Keywords: Olive Tourism, Alternative Tourism, Agritourism, Olive Oil, Olive Tourist

Behavior, Tourist Product, Vamos, Olive Tourist.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 11/6/2024

Ώρα: 12.00 Μ.Μ

Χώρος Εξέτασης (online)

 

Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/82617003433?pwd=ZVJoemtxa2JHYUtkYW9Nd0RpQlpzdz09

 

Meeting ID: 826 1700 3433

Password: 921530

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence