Κατάλογος Εκδηλώσεων

19
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα19/06/2024 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:    ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αριθμός Μητρώου:    2014010155

Θέμα:
Τίτλος στα Ελληνικά:    Επιχειρηματικό Σχέδιο για την Ίδρυση τουριστικής μονάδας στο Μύρτος Λασιθίου
Τίτλος στα Αγγλικά:    Business Plan Analysis for the Establishment of a hotel unit in the area of Myrtos Lasithi

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:        ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πρώτο Μέλος:        Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής
Δεύτερο Μέλος:    Μπακατσάκη Μαρία, ΕΔΙΠ

Περίληψη:
 Σκοπός της εργασίας είναι η άρτια κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση και ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή του Μύρτου Λασιθίου. Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί σταθερή πηγή εσόδων ενώ η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας βιώνει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Στόχοι της εργασίας είναι η ανάλυση του υπάρχοντος περιβάλλοντος, η μελέτη της υπάρχουσας αγοράς και τέλος η κατάρτιση ενός ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου. Στα πλαίσια της εργασίας θα πραγματοποιηθεί πλήρης αναφορά στην ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας, στις  υπηρεσίες που παρέχονται καθώς και στη λειτουργία και την οργάνωσή της. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί οικονομική έρευνα της αγοράς, όπως επίσης και θα παρουσιαστεί το Σχέδιο Μάρκετινγκ που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να καταστεί το επιχειρηματικό σχέδιο ανταγωνιστικό σε σύγκριση με την αγορά. Θα εφαρμοστεί ποσοτική μεθοδολογία  και θα αναλυθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία, όπως το κόστος της επένδυσης και οι αποσβέσεις της, καθώς και οι δαπάνες και τα έξοδα, για εξής πιθανά τρία σενάρια : 1ον της αναμενόμενης κατάστασης, 2ον το αισιόδοξο και 3ον το απαισιόδοξο σενάριο. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση SWOT στα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων όλων των μεθόδων που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αναλυθεί με σαφήνεια το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Ημ/νία εξέτασης:    19/06/2024
Ώρα:            10:00

Χώρος εξέτασης:
Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/99596590800?pwd=iPa0yUa7zdDhAygbKiu8QpNnjdzWln.1

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence