Κατάλογος Εκδηλώσεων

12
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/07/2024 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ
Αριθμός Μητρώου:    2016010010

Θέμα:
Τίτλος στα Ελληνικά:    Οι δασμοί άνθρακα ως μέτρο προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την ρύπανση 


Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:        Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρώτο Μέλος:        Δούμπος Μιχάλης, Καθηγητής
Δεύτερο Μέλος:    Ζοπουνίδης Κων/νος, Καθηγητής

Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την αποτελεσματικότητα των δασμών άνθρακα, ιδίως οι μηχανισμοί προσαρμογής στα σύνορα (BAM), στην αποτροπή του αθέμιτου εμπορίου και της ρύπανσης. Η μελέτη που παρουσιάζεται αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οι φόροι άνθρακα μπορούν να διορθώσουν την εμπορική ανισορροπία που προκαλείται από τους διαφορετικούς κανόνες άνθρακα στις χώρες. Εξετάζοντας το εμπόριο, τις εκπομπές και τις ενεργειακές πληροφορίες από τις ΗΠΑ, ΕΕ και Κίνα τα τελευταία είκοσι χρόνια, η εργασία αξιολογεί τον βαθμό επίδρασης των φόρων άνθρακα στο παγκόσμιο εμπόριο και την προστασία του περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό, αρχικά, παρουσιάζονται ενδελεχώς και αναλύονται οι φόροι άνθρακα, τα BAMs και γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφία πάνω σε αυτά, τονίζοντας τη σημασία τους για να καταστεί το παγκόσμιο εμπόριο δίκαιο. Για κάθε περίπτωση χώρας εξετάζεται οι ισχύοντες κανόνες, η οικονομική ισχύς της χώρας, τα επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η επίδραση της πολιτικής, οι νέες ιδέες και η κοινωνικοοικονομική εξισορρόπηση. Συγκρίνοντας αυτά, αποδεικνύεται πώς οι BAM μπορούν να βοηθήσουν να διατηρηθεί στη διατήρηση της πράσινης οικονομικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν δίκαιο ανταγωνισμό. Η μελέτη δείχνει ότι οι φόροι άνθρακα λειτουργούν αποδοτικά στη μείωση της ρύπανσης από τον άνθρακα και την προώθηση νέων πράσινων τεχνολογιών, όταν συνδυάζονται με ισχυρούς νόμους και αποδοτική συνεργασία μεταξύ των χωρών. Τέλος, η εργασία παρουσιάζει τους σχετικούς περιορισμούς και προτείνει τομείς για μελλοντική έρευνα και επέκταση.


Ημ/νία εξέτασης:    12-07-2024
Ώρα:            10.00 πμ

Χώρος εξέτασης:
Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/82617003433?pwd=ZVJoemtxa2JHYUtkYW9Nd0RpQlpzdz09

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence