Κατάλογος Εκδηλώσεων

16
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΜΙΝΑΚΗ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα16/07/2024 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ
Αριθμός Μητρώου:    2018010071

Θέμα:
Τίτλος στα Ελληνικά:    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων:        Ζοπουνίδης Κων/νος, Καθηγητής
Πρώτο Μέλος:        Δούμπος Μιχάλης, Καθηγητής
Δεύτερο Μέλος:    Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περίληψη:
 
 Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται την έννοια των συστημάτων επιχειρηματικότητας και την αξιολόγησή τους σε εθνικό επίπεδο. Αναλύονται οι όροι της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε θεωρητικό επίπεδο και τονίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο όρων, οι οποίες συχνά συγχέονται. Επίσης, δίνεται έμφαση στις συνιστώσες που απαρτίζουν την έννοια της επιχειρηματικότητας ως σύνολο, δίνοντας τη δυνατότητα συνολικής αξιολόγησης των συστημάτων επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και εκτίμησης της σημαντικότητας που έχει η κάθε συνιστώσα στο συνολικό οικοσύστημα. Ως εργαλεία χρησιμοποιούνται ο δείκτης GEI (Global Entrepreneurship Index) ο οποίος δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαπενταετία από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Global Entrepreneurship and Development Institute – GEDI) με σκοπό να αποδώσει την εικόνα της επιχειρηματικότητας σε πολυδιάστατο επίπεδο για κάθε χώρα, με βάση τα υπάρχοντα εθνικά δεδομένα, αλλά και ο δείκτης EIS (European Innovation Scoreboard) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δείκτες GEI και EIS ορίζουν, λοιπόν, τους πυλώνες και τις επιμέρους διαστάσεις που συνιστούν ένα σύστημα επιχειρηματικότητας, προτείνοντας συγκεκριμένους ποσοτικούς δείκτες αξιολόγησης. Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος PFB (Penalty for Bottleneck), η οποία βασίζεται στην υπόθεση ότι η απόδοση ενός συστήματος εξαρτάται από το πλέον αδύναμο υποσύστημά του, δηλαδή από την μεταβλητή με τη χαμηλότερη τιμή. Δεδομένο ότι ένα εθνικό σύστημα επιχειρηματικότητας αποτελείται από διαφορετικά τμήματα που θα πρέπει όλα να λειτουργούν αρμονικά, η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να προσδιορίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος.


Ημ/νία εξέτασης:    16/7/2024
Ώρα:            12:00

Χώρος εξέτασης:
Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/98215686262?pwd=dKxYUJHYybOJ4Zwk7ZhF7lDrbh60zL.1

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence