Slide background

SINGLE_NEW

Νέα και Ανακοινώσεις

Έκδοση βιβλίου-αφιερώματος στον καθηγητή Γιάννη Σίσκο

Με αφορμή την συνταξιοδότηση του καθηγητή Γιάννη Σίσκου από το Πανεπιστήμιο Πειραιά οι φίλοι και συνεργάτες του καθηγητές Νικόλαος Ματσατσίνης και Ευάγγελος Γρηγορούδης επιμελήθηκαν την έκδοση ενός νέου επιστημονικού βιβλίου αφιερωμένου στον διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα και δάσκαλο. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2017 και ολοκληρώθηκε με την έκδοση του βιβλίου από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Springer τον Ιούνιο του 2018. Το βιβλίο που τιτλοφορείται “Preference Disaggregation in Multiple Criteria Decision Analysis” αφορά την ανάλυση προτιμήσεων στην λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια το οποίο αποτελεί το κύριο πεδίο της συνεισφοράς του καθηγητή Γιάννη Σίσκου στην διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Στο αγγλόφωνο βιβλίο-αφιέρωμα των 235 σελίδων και 10 κεφαλαίων, κλήθηκαν να υποβάλλουν εργασίες επιστήμονες και ερευνητές που είτε διδάχθηκαν ή/και σύνδεσαν την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους πορεία με τις θεωρητικές προσεγγίσεις, προτάσεις και μεθόδους του Καθηγητή Γιάννη Σίσκου. Οι συγγραφείς κάλυψαν ζητήματα που αφορούν την θεωρητική πρόοδο στην μοντελοποίηση των προτιμήσεων, την ομαδική λήψη απόφασης, τις μεθόδους ταξινόμησης, την ανάλυση ευστάθειας και τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Επιπρόσθετα, στο βιβλίο οι συγγραφείς παρουσιάζουν αρκετές εφαρμογές της ανάλυσης των προτιμήσεων σε διάφορους τομείς, όπως στην ανάλυση της ικανοποίησης των πελατών, στη συμπεριφορά των καταναλωτών, στις πολιτικές για την ενέργεια και το περιβάλλον, στην ανάπτυξη στρατηγικής και στο αγροτικό μάρκετινγκ.

Ειδικότερα:

 • Οι Alberto Colorni και Αλέξης Τσουκιάς, στην εργασία τους «Τι νοείται ως πρόβλημα απόφασης; Σχεδίαση εναλλακτικών επιλογών» παρουσιάζουν ένα γενικό πλαίσιο για την σχεδίαση εναλλακτικών επιλογών όταν η απόφαση είναι γνωστή ή μερικώς γνωστή.
 • Οι Νίκος Τσότσολας και Σπύρος Αλεξόπουλος στην εργασία τους «Πολυκριτήριες προσεγγίσεις για μια αποτελεσματική λήψη στρατηγικών αποφάσεων» παρουσιάζουν το ζήτημα της ευστάθειας στη σχεδίαση σύνθετων στρατηγικών με μακροχρόνιες συνέπειες.
 • Οι Θανάσης Σπυριδάκος και Διονύσης Γιαννακόπουλος στην εργασία τους «Συνεργατική λήψη απόφασης για μικρές ομάδες χρησιμοποιώντας τις μεθόδους UTA» συνδυάζουν τις πολυκριτήριες μεθόδους και τις μεθόδους συλλογικής ψηφοφορίας, από την οπτική της θεωρίας κοινωνικής επιλογής. για να υποστηρίξουν την λήψη απόφασης μέσω ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού.
 • Οι Μιχάλης Δούμπος και Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης στην εργασία τους «Μια παρουσίαση των αναλυτικών προσεγγίσεων για την πολυκριτήρια ταξινόμηση» συνοψίζουν τις τεχνικές ανάλυσης των προτιμήσεων προκειμένου να επιτευχθεί μια πολυκριτήρια ταξινόμηση των εναλλακτικών επιλογών σε ένα πρόβλημα απόφασης.
 • Οι Ευάγγελος Γρηγορούδης και Γιάννης Πολίτης στην εργασία τους «Πολυκριτήριες προσεγγίσεις για την μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών» παρουσιάζουν το θεωρητικό πλαίσιο της πολυκριτήριας μεθόδου MUSA καθώς και τις νεότερες εκδόσεις και επεκτάσεις της.
 • Οι Ισαάκ Βρυζίδης, Θανάσης Σπυριδάκος και Νίκος Τσότσολας στην εργασία τους «Ένα πλαίσιο επιλογής χαρτοφυλακίου έργων συνδυάζοντας την μέθοδο Utastar με τον 0-1 προγραμματισμό πολλαπλών κριτηρίων» εφαρμόζουν την προσέγγιση τους σε μια κατασκευαστική εταιρία που επιθυμεί να αναπτύξει ένα πλάνο κατασκευών για το επόμενο έτος.
 • Οι Στέλιος Αντωνιάδης, Νίκος Χριστοδουλάκης, Παύλος Δελιάς και Νικόλαος Ματσατσίνης στην εργασία τους «Εφαρμόζοντας ένα αναλυτικό-συνθετικό παράδειγμα για τη διαχείριση κινδύνου ενός αγωγού αργού πετρελαίου» εφαρμόζοντας την στοχαστική μέθοδο UTA εκτίμησαν τη βαρύτητα των κριτηρίων κινδύνου, παρουσιάζοντας και μια εφαρμογή στους αγωγούς αργού πετρελαίου της Νιγηρίας.
 • Οι Αλέξανδρος Νίκας, Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος και Γιάννης Ψαρράς στην εργασία τους «Διεθνής συνεργασία για καθαρή ηλεκτρική ενέργεια: Μια εφαρμογή της Utastar για την ενεργειακή πολιτική» εξετάζουν τις ενεργειακές πολιτικές των χωρών της Ευρώπης, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.
 • Οι Παύλος Δελιάς, Ευάγγελος Γρηγορούδης και Νικόλαος Ματσατσίνης στην εργασία τους «Ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών βασισμένων στην ανάλυση συμπεριφοράς των τουριστών: Μια πολυκριτήρια προσέγγιση» βάσισαν την ανάλυση τους σε μια έρευνα πέντε χιλιάδων τουριστών της Κρήτης και κατέληξαν στα ισχυρά και αδύνατα σημεία καθώς και στις ευκαιρίες και απειλές για το Νησί.
 • Οι Ευαγγελία Κρασαδάκη και Ευάγγελος Γρηγορούδης στην εργασία τους «Αναλύοντας την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας: Μια πολυκριτήρια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία της ελκυστικής ποιότητας» ανέπτυξαν μια προσέγγιση για την αξιοποίηση των δεδομένων ικανοποίησης και μετάβασης στο μοντέλο ποιότητας του Kano πραγματοποιώντας μια εφαρμογή στο Νοσοκομείο Χανίων.

Το προαναφερόμενο βιβλίο-αφιέρωμα επιδόθηκε στον Καθηγητή Γιάννη Σίσκο σε ειδική τελετή που είχε προβλεφθεί κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου της 14ης Ιουνίου 2018 στα πλαίσια του 7ου Διεθνούς Συμποσίου & 29ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας που πραγματοποιήθηκε φέτος στα Χανιά και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ. Ο τόμος που επιδόθηκε στον Καθηγητή Γιάννη Σίσκο έφερε αφιέρωση των επιμελητών της έκδοσης καθώς και τις υπογραφές των συγγραφέων. Η έκπληξη του Καθηγητή Γιάννη Σίσκου καθώς και η συγκίνησή του ήταν μεγάλη, η οποία αποτυπώνεται και στην επισυναπτόμενη φωτογραφία του με ορισμένους από τους συντελεστές της έκδοσης.

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--