Κατάλογος Εκδηλώσεων

04
Νοε

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Εμμανουήλ Σπυριδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα04/11/2020 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:     Εμμανουήλ Σπυριδάκης

Αριθμός Μητρώου:     2018015004

 

Τίτλος στα Ελληνικά:            Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη παρορμητική Διαδικτυακή αγοραστική συμπεριφορά

Τίτλος στα Αγγλικά:            Impulse Online Shopping Behaviour

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Βασίλης Μουστάκης

Πρώτο Μέλος:                Νίκος Ματσατσίνης

Δεύτερο Μέλος:     Στέλιος Τσαφαράκης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η διαρκής ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στο ολοένα αυξανόμενο φαινόμενο της παρορμητικής συμπεριφοράς των καταναλωτών όσον αφορά στις ηλεκτρονικές αγορές. Αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από μεγάλο αριθμό επιστημόνων, οι οποίοι στοχεύουν στην ανάλυση των παραγόντων που προκαλούν παρορμητική συμπεριφορά κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής περιήγησης και επηρεάζουν τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών σε μεγάλο βαθμό. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος  γιατί όχι μόνο προκαλείται  από ένα μεγάλο εύρος εσωτερικών ψυχολογικών παραγόντων, αλλά επηρεάζεται και από εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία σχετίζονται με την αγορά.

 

Οι παρορμητικές αγορές είναι μια καταναλωτική τάση η οποία οδηγεί σε αυθόρμητη, μη αναμενόμενη αγοραστική συμπεριφορά και είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το τζίρο τόσο των φυσικών όσο και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι παρορμητικές αγορές διαφέρουν από τις συνηθισμένες καθώς συμβαίνουν χωρίς πρότερο σχεδιασμό. Τόσο οι ερευνητές όσο και οι εταιρείες  προσπαθούν να αντιληφθούν τους παράγοντες που εξωθούν σε παρορμητική συμπεριφορά καθώς και τους τρόπους που μπορούν να εκμεταλλευτούν τους παράγοντες αυτούς ώστε να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους. Παράγοντες που μεταξύ άλλων προκαλούν παρορμητική συμπεριφορά στα ηλεκτρονικά καταστήματα, είναι η δωρεάν αποστολή των προϊόντων, εφαρμογές κινητών και ηλεκτρονικά καταστήματα  με ένα κατανοητό και εύχρηστο περιβάλλον και σχεδιασμό που προσφέρει εύκολο και γρήγορο τρόπο πληρωμής και ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση της επιρροής των προαναφερθέντων παραγόντων στην παρορμητική καταναλωτική συμπεριφορά στα ηλεκτρονικά καταστήματα αλλά και στην δημιουργία του πλαισίου που ορίζει την συμπεριφορά αυτή, χρησιμοποιώντας καθιερωμένα επιστημονικά μοντέλα, όπως το SOR “Stimulus-Organism Response”. Μία στατιστική ανάλυση λαμβάνει χώρα σε συνδυασμό με μία παρουσίαση ενός σχετικού ερωτηματολογίου, που περιλαμβάνει κοινωνικά και δημογραφικά προφίλ των ερωτηθέντων, με σκοπό την σε βάθος ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την παρορμητική αγοραστική συμπεριφορά.

 

Στην πρώτη ενότητα η έρευνα παρουσιάζει την έννοια της ηλεκτρονικής παρορμητικής αγοραστικής συμπεριφοράς, καθώς και τους παράγοντες που έχουν την μεγαλύτερη επιρροή σε αυτήν, μέσω της ανάλυσης του SOR μοντέλου. Μία σύγκριση με την συνήθη αγοραστική συμπεριφορά συμπεριλαμβάνεται επίσης στην συγκεκριμένη ενότητα.

 

Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα αυτού.

 

Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται οι τρόποι οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν περεταίρω παρορμητική συμπεριφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πως οι εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου από την χρήση αυτών.   

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

The continuous growth of e-commerce over the last years has led to the emerging

phenomenon of the consumers’ online impulse buying. This has been the focus of a

significant number of researches that are aiming to analyze the factors that prompt

impulsive behavior during online browsing and affect consumers’ purchase choices at

the most. The phenomenon is interesting because it is not only triggered by a wide

range of internal psychological factors but is also influenced by external, market-related incentives.

 

Impulse buying is a consumer tendency which spontaneously and unexpectedly leads

to buying behavior and is an important sales driver for both brick-and-mortar and

online businesses. Impulse purchases differ from regular ones as they happen

without pre-planning. Both researchers and companies are trying to figure out the

psychological underpinnings of offline and online impulse behavior as well as the

temptations that will eventually boost sales. Factors that motivate online impulse

buying are among others sales and promotions, free shipping, apps and websites

with a cohesive environment and design that offer easy and quick checkout.

 

This paper aims to analyze the impact of the aforementioned factors on the

impulsiveness of shoppers’ online behavior as well as to create the framework of

impulse buying using established SOR “Stimulus-Organism Response” models. A

statistical study takes place with the use of a questionnaire, including the

presentation of the socio-demographic profile of the respondents, with the objective

to explore in-depth the factors that affect online impulse buying behavior and

investigate consumers’ actual behavioral perspective.

 

In its first module, the study presents the sense of the online impulsive buying

behavior as well as the factors that have the most impact on it and the analysis of the

SOR model. A comparison to the regular buying behavior is also included.

In the second part the development of the questionnaire is presented along with the

extracted results and respective findings.

In the final section there are ways displayed that can further trigger impulsive

shopping behavior in e-commerce and present how marketers and companies can

benefit from it.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:     4/11/2020

 

Ώρα:                       12:00 το μεσημέρι

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:                    https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/mariab/R4O0XYHM

Κτίριο:      Εξ’ αποστάσεως

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence