Slide background

Tίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου

το δίπλωμα της σχολής ΜΠΔ

Slide background

Δεκέμβριος 2014

Τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Slide background

Νοέμβριος 2013

Απονομή Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Slide background

Μάιος 2009

Απονομή Διπλωμάτων

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης έχοντας υπόψη της τα ακόλουθα:

 • Ν. 4009/2011, άρθρο 16, §7
 • Ν. 4485/2017, άρθρο 21, §2, εδάφιο (ιη)

αποφασίζει και εγκρίνει τον κανονισμό του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη Μεταδιδακτορική έρευνα ως ακολούθως:

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει σε ερευνητές, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θεωρεί σημαντική την υποστήριξη της διενέργειας Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε αυτό, επειδή συμβάλλει στην:

 • ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας,
 • διάχυση των αποτελεσμάτων της και την μεταφορά τεχνογνωσίας,
 • ανάπτυξη νέων ερευνητικών αντικειμένων και την επέκταση υφιστάμενων,
 • ανάδειξη νέων ερευνητών με υψηλού επιπέδου γνώσεις, και στην
 • ανάδειξη του ερευνητικού έργου και την αύξηση του ακαδημαϊκού του κύρους.

Ως μεταδιδακτορική έρευνα χαρακτηρίζεται η έρευνα που διεξάγεται από ερευνητές κατόχους διδακτορικού διπλώματος με σκοπό την:

 • Ανάπτυξη υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας.
 • Επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
 • Περεταίρω ανάπτυξη των ερευνητικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα.
 • Ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών του Τμήματος.

Στόχοι Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι:

 • Η δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, η επέκταση των υφιστάμενων ερευνητικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα και η ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών, που ενδιαφέρουν το Τμήμα και εξυπηρετούν στο στρατηγικό σχεδιασμό του.
 • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα με στόχο την ενίσχυση και ανάδειξη νέων υψηλού επιπέδου επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
 • Η ανάδειξη υψηλά μετεκπαιδευμένων και εξειδικευμένων νέων μεταδιδακτόρων ερευνητών.
 • Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Αρμόδια Όργανα

Αρμόδια Όργανα για την διαδικασία έγκρισης και παρακολούθησης της εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας αποτελούν:

 • Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,
 • Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. του Τμήματος,

Σε περίπτωση που η μεταδιδακτορική έρευνα διεξάγεται σε περισσότερα από ένα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, τα αρμόδια όργανα για την διαδικασία έγκρισης της εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας αποτελούν οι Συνελεύσεις των συμμετεχόντων Τμημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με συνεπίβλεψη.

Υποψήφιοι

Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές (Μ.Ε.) θα πρέπει να είναι Έλληνες ή αλλοδαποί νέοι ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου ακαδημαϊκού τίτλου οι οποίοι προσκαλούνται ως επισκέπτες για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος.

Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές μπορεί να είναι:

 • Διδάκτορες των οποίων εγκρίνεται η αίτηση για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή η υλοποίηση χρηματοδοτούμενης αυτόνομης μεταδιδακτορικής έρευνας.
 • Διδάκτορες ελληνικών ή αλλοδαπών πανεπιστημίων που εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία.
 • Μεταδιδάκτορες που συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο που διαχειρίζεται το Πολυτεχνείο Κρήτης με επιστημονικό υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής ή μεταδιδάκτορες ερευνητές άλλων ακαδημαϊκών, ερευνητικών ή τεχνολογικών φορέων στο πλαίσιο μνημονίων, πρωτοκόλλων ή συμφωνητικών συνεργασίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Αιτήσεις

Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και η οποία εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση Καθηγητού/τριας του Τμήματος.
 • Χωρίς διαδικασία δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά με την υποβολή αίτησης προς τη Συνέλευση του Τμήματος και σχετικής εισήγησης από μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής, από ενδιαφερόμενους που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και διαθέτουν αποδεδειγμένα επιστημονικό προφίλ υψηλού επιπέδου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος ή σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Οι υποψήφιοι μεταδιδάκτορες θα πρέπει να έχουν λάβει το Διδακτορικό τους Δίπλωμα μέσα στα τελευταία δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι τα ακόλουθα:

 • Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Υπόδειγμα 1), στην οποία αναφέρεται ο/η καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου προτείνεται να εκπονηθεί η μεταδιδακτορική έρευνα.
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει).
 • Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Επιστημονικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί και δημοσιευθεί από τον/την υποψήφιο/α.
 • Συστατικές επιστολές από καθηγητές/τριες του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητές Α ή Β ή Γ βαθμίδας αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
 • Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, εγκεκριμένης από τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητής, στην οποία θα αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο και το περιεχόμενο της έρευνας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Υπόδειγμα 2), στην οποία περιλαμβάνονται και αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα.

Ο προτεινόμενος επιβλέπων καθηγητής υποβάλει επίσης επιστολή αποδοχής της επίβλεψης με τεκμηριωμένη εισήγηση του αιτήματος και της πρότασης εκπόνησης. Στην εισήγηση, επιπλέον, προσδιορίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια, οι φάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου και τεκμηριώνεται η ανάγκη υλοποίησής του στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ακαδημαϊκής Μονάδας και της μεταδιδακτορικής έρευνας που θα αναπτύξει ο/η μεταδιδακτορικός/ή ερευνητής/τρια.

Διαδικασία Έγκρισης - Επιβλέπων

Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προβαίνει σε τυπικό έλεγχο πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση μαζί με την αποδοχή και την εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή στη Συντονιστική Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

Η Σ.Ε. εξετάζει τη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει το Τμήμα και λαμβάνοντας υπόψη εισήγηση του/ης επιβλέποντος/ουσας
καθηγητή/τρίας, εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την έγκριση ή μη της πρότασης.

Η Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Συντονιστικής (Σ.Ε.) καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα της πρότασης κάνει δεκτή ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου. Για όσες αιτήσεις γίνονται αποδεκτές, προβαίνει στον ορισμό Επιβλέποντος/ουσας, ως υπεύθυνου για την καθοδήγηση και επίβλεψη της μεταδιδακτορικής έρευνας.

Εγγραφή

Μετά την έγκριση της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους υποψήφιους των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές και τους καλεί να εγγραφούν στο Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος ή του επισπεύδοντος Τμήματος, σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων Τμημάτων του ίδιου ή διαφορετικού Ιδρύματος.

Όλοι οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, μπορούν να κάνουν χρήση του τίτλου του Μεταδιδάκτορα Ερευνητή (Postdoctoral Researcher) του Πολυτεχνείου Κρήτης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που εκπονούν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα.Οι αποφάσεις αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Επιβλέπων

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα θα πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας ή του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας ή του/της Επίκουρου Καθηγητή/τριας και θα πρέπει να έχει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή να δραστηριοποιείται στην ίδια ή σε συγγενή επιστημονική περιοχή με αυτήν στην οποία ο/η υποψήφιος/α διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα. Στην τελευταία περίπτωση εντάσσονται και οι ειδικές περιπτώσεις όπου ο Μεταδιδάκτορας καλείται να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέας επιστημονικής περιοχής.
Ο/Η Επιβλέπων/ουσα μπορεί να είναι διαφορετικός/η από εκείνον που υποδεικνύει ο/η αιτών/ούσα μόνο μετά από ειδικά τεκμηριωμένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται ανωτέρω.

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα καθοδηγεί την έρευνα του/της ερευνητή/τριας, μεταφέροντας επιστημονική εμπειρία και τεχνογνωσία.Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια, έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον/την μεταδιδάκτορα ερευνητή/τρια για τους κανονισμούς ασφάλειας των χώρων και των εργαστηρίων και για τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Σε περίπτωση Έρευνας, που διεξάγεται σε ένα Τμήμα, ο ορισμός του/της Επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/Καθηγήτριας γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας με συνεργασία δύο Τμημάτων ο επιβλέπων/ουσα θα προέρχεται από το επισπεύδων Τμήμα και ο συνεπιβλέπων από το άλλο.

Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης ου/της Επιβλέποντος/ουσας σε άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας αντίστοιχα ορίζεται νέος/α Επιβλέπων/ουσα για τον/την ερευνητή/τρια.
Είναι δυνατή η αλλαγή Επιβλέποντος/ουσας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αίτησης είτε του/της μεταδιδάκτορα/ος ερευνητή/τριας είτε του/της Επιβλέποντος/ουσας στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ο/Η Επιβλέπον/ουσα Καθηγητής/Καθηγήτρια είναι υπεύθυνος/η για την διασφάλιση του χώρου εργασίας του/ης Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας.

Ο μέγιστος αριθμός των Μεταδιδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει ένα μέλος Δ.Ε.Π. την ίδια χρονική περίοδο ορίζεται στους τρεις. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξάνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Μεταδιδάκτορες χρηματοδοτούνται στα πλαίσια
ερευνητικών προγραμμάτων, των οποίων το μέλος ΔΕΠ είναι Επιστημονικά Υπεύθυνος.

Εκπόνηση και Ολοκλήρωση Μετα-Διδακτορικής Έρευνας

Διάρκεια Εκπόνησης Μετα-Διδακτορικής Έρευνας

Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συμβάλλει σημαντικά στην επιστημονική γνώση. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης εκπόνησής της από τη Συνέλευση του/των Τμήματος/των και μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) μηνών. Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής έρευνας μπορεί να δοθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του/της
Επιβλέποντος/ουσας για την αναγκαιότητα της παράτασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το ερευνητικό έργο στο οποίο ήταν ενταγμένος ο μεταδιδάκτορας.

Ολοκλήρωση & Παρουσίαση

Η ολοκλήρωση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, εφόσον συντρέχουν τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω κατηγορίες δημοσιεύσεων συνδυαστικά ή ανά περίπτωση:

 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή επιστολές αποδοχής τους.
 • Δημοσιεύσεις σε πρακτικά αξιόλογων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων ή επιστολές αποδοχής τους.
 • Δημοσιεύσεις βιβλίων σε συναφές με το αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας πεδίο, σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους.

Για την ολοκλήρωσή της Μεταδιδακτορικής Έρευνας, ο/η μεταδιδάκτορας ερευνητής/τρια, θα πρέπει να παρουσιάσει δημοσίως τα ερευνητικά αποτελέσματα της Μεταδιδακτορικής του/της Έρευνας και να υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος, Έκθεση (Υπόδειγμα 3) στην οποία θα παρουσιάζεται το συνολικό ερευνητικό έργο του/της κατά την περίοδο της μεταδιδακτορικής του/της έρευνας στο Τμήμα. Η δημόσια παρουσίαση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας ανακοινώνεται στις ιστοσελίδες του Τμήματος και του Ιδρύματος τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων Τμημάτων ο ορισμός γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας τους.

Η ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας πιστοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, ο/η ερευνητής/τρια λαμβάνει Βεβαίωση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας ενώ ενημερώνεται
σχετικώς το Μητρώο Μεταδιδακτόρων Ερευνητών του Τμήματος και κατατίθεται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης η Μεταδιδακτορική Έκθεση.

Τίτλος

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης χορηγεί, μετά την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Μεταδιδάκτορα, ‘Βεβαίωση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας’ (Υπόδειγμα 4), στην οποία αναφέρονται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο του Μεταπτυχιακού Ερευνητή, το όνομα πατρός, ο τόπος καταγωγής του, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, ο τόπος και η χρονική περίοδος διεξαγωγής της. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα του Τμήματος. Σε περίπτωση συνεργασίας για την εκπόνηση της Μεταδιδακτορικής Εργασίας η υπογραφή γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρωτόκολλο συνεργασίας.

Η Βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

Παροχές

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος για το χρονικό διάστημα που έχουν την ιδιότητα του μεταδιδάκτορα ερευνητή.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες εγκαθίστανται με ευθύνη του/ης επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τρίας σε χώρο του εργαστηρίου όπου εκπονούν την μεταδιδακτορική έρευνα και χρησιμοποιούν εξοπλισμό που τους διατίθεται από αυτό.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος με δικαίωμα δανεισμού, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθώς και σε όποια συμπληρωματική παροχή που το Τμήμα κρίνει απαραίτητη για την ολοκλήρωση της
έρευνας.

Ο τίτλος του μεταδιδάκτορα ερευνητή/ερευνήτριας δεν εγείρει οποιαδήποτε υποχρέωση αμοιβής του από το Ίδρυμα. Ωστόσο, οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης από δράσεις που προβλέπονται από αποφάσεις του Τμήματος ή του Πολυτεχνείου στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς και διεθνείς φορείς και ιδρύματα.

Σε περίπτωση αλλοδαπού μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας το Πολυτεχνείο Κρήτης οφείλει να συνδράμει στις τυπικές διαδικασίες που αφορούν σε άδειες παραμονής, σύναψη συμβάσεων, κ.ο.κ., με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του.

Υποχρεώσεις

Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σεβόμενοι την κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς του ιδρύματος, τον παρόντα κανονισμό ή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Τμημάτων και τις αποφάσεις της Συνέλευσης και των οργάνων του Τμήματος.

Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετέχοντας σε διεθνείς συνεργασίες, σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, στοχεύοντας στη διεθνή αναγνώριση της έρευνάς τους μέσω δημοσιεύσεων σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικά με σύστημα κριτών.

Το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικό εκπαιδευτικό έργο ή άλλα καθήκοντα όπως επιτηρήσεις μαθημάτων, υποστήριξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του, κα., στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του στον/στην ερευνητή/τρια, εφόσον αυτό δεν αντίκειται με τις υποχρεώσεις της έρευνας και την κείμενη Νομοθεσία.

Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος και του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και σε σεμινάρια ή συνέδρια ή άλλες δράσεις που διοργανώνει το Τμήμα για την παρουσίαση της προόδου της έρευνάς τους.

Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να αναφέρουν το Τμήμα και το Ίδρυμα στο/α οποίο/α εκπονούν την έρευνά τους (academic affiliation) όπως και το ερευνητικό εργαστήριο στο οποίο έχουν ενταχθεί, σε κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωσή τους που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της έρευνας που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Τμήμα ή έχει διεξαχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε αυτό.

Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προτάσεις βελτίωσης που πραγματοποιούνται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας.

Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οφείλουν, με την ολοκλήρωση κάθε έτους εκπόνησης της μεταδιδακτορικής τους έρευνας, να συντάσσουν έκθεση προόδου της έρευνάς τους σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα, την οποία θα καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος και η οποία θα εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στην έκθεση προόδου θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τα χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν καθώς και κάθε άλλη εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία τους εντός και εκτός του Τμήματος.Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και τις διατάξεις του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος.

Τα δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθμίζονται αναλόγως της περίπτωσης από την κείμενη νομοθεσία, τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον παρόντα κανονισμό καθώς και τα προβλεπόμενα στα επιμέρους
ερευνητικά έργα ή πρωτόκολλα συνεργασίας.

Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από την κρατική επιχορήγηση.
Θέματα που δεν αντιμετωπίζονται από τον παρόντα κανονισμό, επιλύονται αρχικά από την Συνέλευση του Τμήματος και σε οριστικό βαθμό από την Επιτροπή Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Διαγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών

Η διαγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών είναι δυνατή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων για τους ακόλουθους λόγους:

 • Χρήση επιστημονικών ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους ή του συνόλου εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς ή όπου αυτό απαιτείται χωρίς άδεια από αυτούς.
 • Μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές αναγράφονται στον παρόντα κανονισμό.
 • Ενέργειες και δράσεις των μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών που ζημιώνουν ή εκθέτουν το Τμήμα ή/και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/ίδια ερευνητή /τρία.
 • Μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή.
 • Εφόσον υπερβεί το προβλεπόμενα χρονικά όρια.

Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν χορηγείται βεβαίωση που Μεταδιδάκτορας διαγραφεί, δεν του χορηγείται ‘Βεβαίωση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας’.

Ο/Η μεταδιδάκτορας ερευνητής/τρια έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης ή των αντίστοιχων οργάνων σε περίπτωση συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, κατά της απόφασης διαγραφής του/της.

Λοιπές Διατάξεις

Στο Μητρώο Μεταδιδακτόρων Ερευνητών του Τμήματος εγγράφονται επίσης μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, Μεταδιδάκτορες Ερευνητές που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος και οι Μεταδιδάκτορες άλλων ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων που διεξάγουν έρευνα στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο μνημονίων, πρωτοκόλλων ή συμφωνητικών συνεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος ή το αρμόδιο για τη συνεργασία μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, θα πρέπει να συνεπιβλέπει την Μεταδιδακτορική Έρευνα.Για τους ως άνω Μεταδιδάκτορες Ερευνητές ισχύουν τα προβλεπόμενα στα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων που εγκρίνονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος και είναι σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Τμήματος και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 Υποδείγματα

Τα παρακάτω υποδείγματα είναι διαθέσιμα εδώ.

 1. Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
 2. Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
 3. Υπόδειγμα Έκθεσης Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
 4. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence