Slide background

Tίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου

το δίπλωμα της σχολής ΜΠΔ

Slide background

Δεκέμβριος 2014

Τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Slide background

Νοέμβριος 2013

Απονομή Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Slide background

Μάιος 2009

Απονομή Διπλωμάτων

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών της Σχολής ΜΠΔ επικεντρώνονται στο σύνολο των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τη δυναμική βέλτιστη λειτουργία και διοίκηση ενός οποιουδήποτε συστήματος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ΜΠΔ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές:

 • να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να επιβλέπουν οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών,
 • να κατανοούν την λειτουργία των διαφορετικών συστημάτων παραγωγής (τεχνολογίες παραγωγής, ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, τεχνολογίες πληροφορικής, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.),
 • να είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν πολύπλοκα και δυναμικά συστήματα παραγωγής,
 • να οργανώνουν και να διοικούν ένα σύστημα παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών και
 • να κατανοούν και να εκτιμούν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός συστήματος παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, για την επίτευξη των συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα μαθήματα κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες ομάδες:

 1. Μαθηματικών-Φυσικών επιστημών
 2. Ανθρωπιστικών επιστημών-ξένων γλωσσών
 3. Ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
 4. Πληροφοριακών συστημάτων
 5.  Συστημάτων παραγωγής
 6. Επιχειρησιακής έρευνας
 7. Οργάνωσης και διοίκησης

Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων από τις προαναφερόμενες ομάδες μαθημάτων.

Επιπρόσθετα, με βάση τις απαιτήσεις του άρθρου 46 του νόμου 4485/2017, τα μαθήματα εντάσσονται στις ακόλουθες ευρείες κατηγορίες:

 • Μαθήματα βασικών επιστημών και τεχνών: Πρόκειται για μαθήματα υποβάθρου φυσικών επιστημών και ξένων γλωσσών τα οποία διδάσκονται στα 4 πρώτα εξάμηνα και μαθήματα επιλογής από ανθρωπιστικές επιστήμες που προσφέρονται στα 5 πρώτα εξάμηνα.
 • Μαθήματα κορμού ειδικότητας: Τα μαθήματα καλύπτουν όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του ΜΠΔ και διδάσκονται από το 1ο έως και το 9ο εξάμηνο. Αφορούν τόσο υποχρεωτικά μαθήματα, όσο και κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (3ο-9ο εξάμηνο) που ανήκουν στο σύνολο σχεδόν των παραπάνω ομάδων.
 • Μαθήματα εμβάθυνσης και εμπέδωσης: Τα μαθήματα προσφέρονται κυρίως στο 7ο-9ο εξάμηνο και καλύπτουν προχωρημένα θέματα στο αντικείμενο του ΜΠΔ, εστιάζοντας σε νέες ερευνητικές εξελίξεις, τεχνολογίες αιχμής και εξειδικευμένες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες ανάλυσης-σχεδιασμού σύγχρονων τεχνοοικονομικών συστημάτων. Τα μαθήματα παρέχουν γνώσεις προχωρημένου επιπέδου, συνδυάζοντας την υψηλή θεωρητική κατάρτιση, με εφαρμοσμένη διδασκαλία μέσω εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών που βασίζονται στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών και εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού που διαθέτει η Σχολή. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές εμβαθύνουν σε ειδικά ερευνητικά πεδία και θέματα του γνωστικού αντικειμένου του ΜΠΔ, τα οποία απαιτούν μια διεπιστημονική προσέγγιση και ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων των μαθημάτων βασικών επιστημών και τεχνών, τα οποία προσφέρονται κυρίως στα δύο πρώτα έτη σπουδών, οι φοιτητές είναι σε θέση να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις έννοιες και να χρησιμοποιούν τα κύρια εργαλεία και τεχνικές των θετικών επιστημών (μαθηματικά, φυσική, χημεία, πληροφορική). Η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων των μαθημάτων κορμού ειδικότητας, τα οποία σε γενικές γραμμές προσφέρονται κυρίως στο 3ο και 4ο έτος σπουδών, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να επιβλέπουν οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, όντας σε θέση να κατανοούν τις τεχνολογίες παραγωγής, τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και τα εργαλεία πληροφορικής που χρησιμοποιούνται, καθώς και την οργάνωση και διοίκηση της παραγωγής.

Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση των απαιτήσεων των μαθημάτων εμβάθυνσης και εμπέδωσης, τα οποία προσφέρονται κυρίως στα δύο τελευταία έτη σπουδών, οι φοιτητές είναι σε θέση να κατανοήσουν τις διαφορετικές πτυχές ενός πολύπλοκου και δυναμικού συστήματος παραγωγής, αναπτύσσοντας κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη. Πρόσθετα μαθησιακά αποτελέσματα της συγκεκριμένης κατηγορίας μαθημάτων είναι οι γνώσεις για το χειρισμό σύνθετων διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων, αλλά και για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και την εκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συστήματος παραγωγής.

Τέλος, με την ολοκλήρωση των διπλωματικών εργασιών οι φοιτητές αποκτούν τη δυνατότητα διαχείρισης ενός μεγάλου συνόλου γνώσεων που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, συνδυαστικής χρήσης εργαλείων και τεχνικών από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, αλλά και πρακτικής εφαρμογής τεχνικών της επιστήμης του ΜΠΔ σε πραγματικά προβλήματα συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Πρόσθετα μαθησιακά αποτελέσματα των διπλωματικών εργασιών είναι η ικανότητα μιας ολιστικής προσέγγισης ενός συστήματος παραγωγής και η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.

Διαβάστε στη συνέχεια:
Πρακτική Άσκηση

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence