Κατάλογος Εκδηλώσεων

30
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Θεοχάρη Ευάγγελου Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα30/03/2023 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Θεοχάρης Ευάγγελος

Αριθμός Μητρώου: 2018010051

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Φραιζάρισμα 2.5 αξόνων με τη βοήθεια λογισμικού CAD/CAM

Τίτλος στα Αγγλικά: 2 ½ Axes Milling by means of a CAD/CAM Software

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Αριστομένης Αντωνιάδης

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης

Δεύτερο Μέλος: Γεώργιος Αραμπατζής

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί ανάλυση της διαδικασίας ορισμού τεμαχίων στο λογισμικό Autodesk Inventor CAM με απώτερο σκοπό την εξαγωγή του κώδικα καθοδήγησης (G-code). Θα παρουσιαστούν όλα τα βήματα που είναι αναγκαία για να φτάσει ο χρήστης στο τελικό στάδιο της εξαγωγής του κώδικα, τα οποία ενδεικτικά αφορούν:

-την αρχικοποίηση του τεμαχίου και της CNC μηχανής,

-την κατάλληλη επιλογή και παραμετροποίηση κατεργασιών – στρατηγικών φραιζαρίσματος και τέλος,

-τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να μεταφραστούν κατάλληλα οι διαδρομές του εργαλείου σε γλώσσα που καταλαβαίνει η μηχανή.

Τελικά, θα δοθούν οδηγίες προσομοίωσης των διαδρομών του εργαλείου αλλά και μέθοδος παρουσίασης τους σε ηλεκτρονικό φύλλο χαρτιού.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 30/3/2023

Ώρα: 9:30

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence