Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

21
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Ματαλιωτάκη Κατερίνας Λουκίας -Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα21/07/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:               Ματαλιωτάκη Κατερίνα Λουκία

Αριθμός Μητρώου:             2015010183

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Χρηματοοικονομική ανάλυση ακτοπλοϊκού κλάδου στην Ελλάδα

Τίτλος στα Αγγλικά:   Financial analysis of coastal shipping in Greece

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος. Καθηγητής 

Πρώτο Μέλος: Δούμπος Μιχαήλ, Καθηγητής 

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος, Aναπληρωτής Καθηγητής

 

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών του ακτοπλοϊκού κλάδου κατά τα έτη 2016 έως 2020. Η μελέτη του κλάδου πραγματοποιείται με την ανάλυση ενός δείγματος που αποτελείται από πέντε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και την Αδριατική θάλασσα. Η ανάλυση βασίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών αυτών και χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες για να εξακριβωθεί η καλή οικονομική πορεία των εξεταζόμενων εταιριών αλλά και ολόκληρου του κλάδου. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση αφορούν την βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης και του κλάδου γενικότερα καθώς και την συμβολή του και στην ελληνική οικονομία. 

 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:  The purpose of this thesis is the financial analysis of the companies of the coastal shipping sector during the years 2016 to 2020. The study of the sector is carried out by analyzing a sample consisting of five companies active in the Greek area and the Adriatic Sea. The analysis is based on the financial statements of these companies and specific indexes are used to ascertain the course of the examined companies and the course of industry. The conclusions that will emerge from the analysis concern the sustainability of each business and the sector in general as well as its contribution to the Greek economy.  

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:           21/07/2022

Ώρα:                                     11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:     Join Zoom Meeting

                 https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

                 Meeting ID: 426 722 8881

                 Password: 428821

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence