Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

03
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ρεμεδιάκη Άννας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα03/03/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Ρεμεδιάκη Άννα

Αριθμός Μητρώου: 2017010108

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Αξιολόγηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων και οργανισμών με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης

Τίτλος στα Αγγλικά: Corporate social responsibility evaluation of companies and organizations using multiple criteria analysis

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος

Πρώτο Μέλος: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Δεύτερο Μέλος: Δούμπος Μιχάλης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρική Υπευθυνότητα αρχίζει να αποκτά ολοένα και πιο βαρύνουσα σημασία για τις επιχειρήσεις, καθώς πλέον μοναδικός στόχος δεν είναι η οικονομική απόδοση, αλλά και η ανταπόκριση σε μια βασική πρόκληση της εποχής, που δεν είναι άλλη από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θερμοί υποστηρικτές της νέας αυτής προσέγγισης του ρόλου των επιχειρήσεων αποτελούν πρωτίστως οι καταναλωτές, οι επενδυτές, οι προμηθευτές, αλλά και οι εργαζόμενοι οι οποίοι ασκούν πίεση ώστε να συμπεριληφθούν στην εταιρική πολιτική και στοχοθεσία, ζητήματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά.

Για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στα νέα αυτά δεδομένα, είναι απαραίτητο να επιδεικνύουν συνεχή βελτίωση στο τρίπτυχο: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική απόδοση μέσα σε νέα και εξελισσόμενα συστήματα διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό, επιχειρήσεις και οργανισμοί επενδύουν πόρους στην ανάπτυξη δράσεων που θα αποσκοπούν στη ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου, στη κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων και στη λήψη μέτρων που θα συντελούν στη μείωση των ρύπων του περιβάλλοντος, προβάλλοντας έτσι την υπευθυνότητα και τη κοινωνική τους ευσυνειδησία.

Στη παρούσα Διπλωματική Εργασία αναπτύσσεται η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και γίνεται παρουσίαση των εννοιών που τη συνοδεύουν. Στη συνέχεια, αναλύονται τα οφέλη, το κόστος αλλά και η σχέση που υπάρχει μεταξύ της ανάπτυξης δράσεων ΕΚΕ και της χρηματοοικονομικής επίδοσης των εταιρειών. Τέλος, αξιοποιώντας και αναλύοντας αναφορές εταιρειών από διαθέσιμες πηγές (όπως τα Global Initiative Reports) διαμορφώνονται δείκτες επίδοσης ως προς τις διαστάσεις της ΕΚΕ (περιβάλλον, κοινωνία κ.λπ.). Οι δείκτες αυτοί αναλύονται περαιτέρω μέσω πολυκριτήριας ανάλυσης, ώστε να γίνει η αξιολόγηση και συγκριτική μελέτη της επίδοσης των εταιρειών, ως προς τις δράσεις που προάγουν την εταιρική υπευθυνότητα.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Παρασκευή 03/03/2023

Ώρα: 10:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α

Κτίριο: Δ5.008

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence