Ειδικότητα: Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.

Σύντομο Βιογραφικό: Ο Νικόλαος Ματσατσίνης γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1954, ενώ η καταγωγή του είναι από το Τρίκερι του Πηλίου. Δημοτικό παρακολούθησε στο Ασμήνιο Ευβοίας ενώ αποφοίτησε από το Η' Γυμνάσιο Αρένων Θεσσαλονίκης και πήρε το πτυχίο του Φυσικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το διδακτορικό του, με θέμα Ένα Έμπειρο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ: Μεθοδολογία Υποστήριξης και Ολοκληρωμένη Αρχιτεκτονική, το ολοκλήρωσε στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Σήμερα είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ).
Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης το διάστημα 2007-2011, αναπληρωτής προέδρου το 2005-2007, μέλος της Συγκλήτου (2000-2001 & 2004-2005), μέλος του Συμβουλίου του ΠΚ (2013-2017) και μέλος διαφόρων επιτροπών του ΠΚ όπως μηχανογραφικού και δικτύων, βιβλιοθήκης, και εκπρόσωπος του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού (Κ.Ε.Ε.Μ.Ε.) ενώ διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος της Νομαρχίας Χανίων το διάστημα 1995-1998.
Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑΣΥΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2008, διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης καθώς και των ακόλουθων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων: Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στη Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering) καθώς και του Διεθνούς Διατμηματικού Προγράμματος Technology and Innovation Management (ΜΤΙΜ) που συνδιοργανώνουν οι Σχολές Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), μέλους των EURO, IFORS & INFORMS, για τα έτη 2018 - 2019 ενώ διετέλεσε Πρόεδρός της έτη 2009-2012 και το 2016-2017.
Είναι chief editor στα επιστημονικά περιοδικά: Operational Research: An International Journal (Springer – IF: 1,4855), και International Journal of Decision Support Systems (Inderscience), ενώ είναι μέλος της επιτροπής έκδοσης (editorial board) σε μερικά άλλα.
Εχει περισσότερα από τριάντα πέντε έτη εμπειρίας στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων με εφαρμογή σε διάφορα πεδία ενώ έχει εκπονήσει σειρά τεχνικών μελετών. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε περισσότερα από πενήντα διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας είκοσι τριών βιβλίων, περισσότερων από εκατόν δέκα άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και τόμους βιβλίων με κριτές, από σαράντα άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές και από διακοσίων παρουσιάσεων σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Οργάνωσε ή συμμετείχε στην επιστημονική ή/και οργανωτική επιτροπή σε περισσότερα από ογδόντα διεθνή και εθνικά συνέδρια. pdf

Εκπαίδευση: Πτυχίο Φυσικού, Φυσικομαθηματική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1980), Διδακτορικό Δίπλωμα στα Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης (1995).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Τεχνητή Νοημοσύνη & Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων, Συστήματα Συστάσεων, Μέθοδοι και Συστήματα Αξιολόγησης, Επιχειρηματική Ευφυΐα, Επιχειρηματική Αναλυτική και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων, e-Business & e-Marketing.

Τομέας: Οργάνωσης & Διοίκησης.

Εργαστήριο: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων.

Διδασκαλία:

Στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,

 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (6ο εξάμηνο)
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (9ο εξάμηνο)
 • Λήψη Αποφάσεων σε Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων (Μεταπτυχιακό μάθημα – χειμερινό εξάμηνο)
 • Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Αποφάσεων (Μεταπτυχιακό μάθημα – εαρινό εξάμηνο)

Στα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών,

 • Ανάλυση Αποφάσεων (Α’ εξάμηνο – ΔΠΜΣ ΜΠΔ με ΣΣΕ)
 • Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων και Διαπραγματεύσεων (Β’ εξάμηνο – ΔΠΜΣ ΜΠΔ με ΣΣΕ)
 • Ειδικά Θέματα Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο – ΔΠΜΣ ΜΠΔ με ΣΣΕ)
 • Διαχείριση & Αξιολόγηση Συστημάτων (Γ’ εξάμηνο – ΔΠΜΣ ΜΠΔ με ΣΣΕ)
 • Ευφυή Συστήματα (Γ’ εξάμηνο – ΔΠΜΣ ΜΠΔ με ΣΣΕ)
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων & Συστημάτων Αποφάσεων (χειμερινό εξάμηνο -ΜΒΑ)
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (εαρινό εξάμηνο, συνδιδασκαλία - ΜΒΑ)
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ (εαρινό εξάμηνο, συνδιδασκαλία - ΜΒΑ)
 • Business Intelligence and Knowledge Management (χειμερινό εξάμηνο, συνδιδασκαλία – ΔΠΜΣ ΜΠΔ & ΗΜΜΥ)
 • Decision Analysis & Risk Management (εαρινό εξάμηνο, συνδιδασκαλία - ΜΤΙΜ)

Προσωπική Ιστοσελίδα

Επικοινωνία

 • τηλέφωνο: 2821037348
 • ηλεκτρονική διεύθυνσηnikosergasya.tuc.gr
 • ταχυδρομική διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά
 • γραφείο: Δ5.004
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence